Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta 2018.05.19 Giornali Stampa carta  

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 30)

Žiniasklaidos perduota prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimo su popiežiumi Pranciškumi žinia atgaivino dėkingumo jausmus už Šventojo Tėvo vizitą į Lietuvą, dėmesį tautos istorijai ir patirtą ypatingos vienybės jausmą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Facebook paskyroje dalijasi vaizdu ir įspūdžiu: „Šventojo Tėvo akys nušvito išgirdus „Saluti dalla Lituania!“ Popiežius Pranciškus su didele šiluma prisimena vizitą mūsų šalyje“.

Nuo penktadienio iki šeštadienio Lietuvos miestų katedrose kviesta jungtis į visuotinės Bažnyčios iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“ – vyko atgailos pamaldos, Švč. Sakramento adoracija. Šią pamaldų tradiciją prieš penkerius metus įvedė popiežius Pranciškus.

Praėjusį šeštadienį Klaipėdoje LCC tarptautiniame universitete vyko Lietuvos prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“, kurių metu siekta supažindinti visuomenę su kandidatų požiūriu į krikščioniškąsias vertybes, taip pat socialines problemas. Renginio įrašas pasiekiamas LRT mediatekoje. Debatų organizatoriai gražiai pasiruošė renginiui – jų pagarbią nuostatą be kita ko liudijo ir renginio metu vykęs vertimas į gestų kalbą. Deja, nors į renginį buvo kviesti visi 13 užsiregistravusių kandidatų, debatuose dalyvavo tik 5. Vienas iš renginio moderatorių apžvalgininkas Tomas Viluckas Facebook paskyroje dalijasi įspūdžiais ir konstatuoja: krikščioniškas rentgenas politikams nepatogus.

Mintimis apie Bažnyčios būklę Lietuvoje, taip pat krikščioniui ir piliečiui tenkančius apsisprendimus dalijosi kun. Robertas Grigas: interviu iš „Palangos tilto“ buvo paskleistas taip pat „Delfi portale“ antrašte „Dalis tikinčių žmonių šiandien jau nebeturi už ką balsuoti“. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook paskyroje dalijasi šio straipsnio ištraukomis, tarp jų ir nuomone apie referendumą dėl dvigubos pilietybės.

Visuomeninis transliuotojas pradžiugino nauja laida: ketvirtadieniais filosofo prof. Alvydo Jokūbaičio laida „Brandūs pokalbiai“ kviečia susimąstyti apie esmines žmogaus būties temas, visuomenėje vykstančius procesus.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje plačiai diskutuojama apie sveikatos politiką formuojant visuomenės požiūrį į skiepus. Šiai aktualiai temai pateikiama nuorodų kun. Roberto Skrinsko reguliariai leidžiamame interneto biuletenyje „Pro vita žinios“. Pateikiamas išsamus Popiežiškosios gyvybės akademijos 2005 m. paskelbtas komentaras, kuriame atskirai įvertinama moralinė atsakomybė, tenkanti skiepų gamintojams, platintojams ir vartotojams, – turima omenyje tos vakcinos, kurios prieš šešis dešimtmečius buvo išgautos naudojant abortuotų embrionų ląsteles. Dokumente raginama siekti, kad farmacininkai gamintų alternatyvias vakcinas, kurių kilmė nekeltų sąžinės problemų. Vis dėlto, nesant alternatyvių vakcinų, siekiant apsaugoti vaikus ir kitus visuomenės narius nuo užkrečiamų ligų protrūkio, tokie skiepai gali būti teisėtai naudojami, – rašoma Popiežiškosios gyvybės akademijos dokumente.

Ten pat pateikiama nuoroda į „Bernardinai.lt“ prieš keletą metų paskelbtą apžvalgą „Ką Bažnyčia ir bioetikai sako apie skiepus“.

Šeštadienį Vilniuje vyko pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas. Ypatingas simpoziumo svečias buvo Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodriguez Carballo OFM. Svečias iš Vatikano dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis apie pašvęstąjį gyvenimą visuotinės Bažnyčios kontekste. Visi tikintieji buvo kviečiami dalyvauti drauge su vienuoliais simpoziumo užbaigoje ir šlovinti Viešpatį sekmadienio vigilijoje.

Trečiadienį VDU Lietuvių išeivijos institutas Kaune surengė konferenciją „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“. Konferencijoje buvo pristatyti pranešimai ir parodos, skirtos Vargdienių seserims, Dievo tarnaitei Marijai Kazimierai Kaupaitei, taip pat VDU perduotam kazimieriečių vienuolyno Čikagoje archyvui. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime apžvelgiami pranešimai, išryškinantys pal. Jurgio Matulaičio, Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio, vienuolijų atstovų darbus puoselėjant ryšius tarp pasaulio lietuvių.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje buvo įvairių komentarų apie pranciškono br. Evaldo Darulio OFM sielovadinę veiklą su homoseksualių polinkių asmenimis ir jų artimaisiais. Mažesniųjų brolių Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM paskelbė viešą pareiškimą, kuriuo patvirtina, kad provincijos vadovybė palaiko ir laimina br. Evaldo Darulio sielovadinę veiklą, ji vykdoma su Vilniaus arkivyskupijos ganytojų žinia. Pareiškime užtikrinama, kad br. Evaldas Darulis savo sielovadinę veiklą vykdo pagal Bažnyčios mokymą, neskatina ir nepalaiko netvarkingo seksualinio gyvenimo, taip pat niekaip nekeičia Katalikų Bažnyčios požiūrio į santuoką ar nuodėmę.

Penktadienį Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje vyko atminimo vakaras, skirtas Dievo tarnui kun. Alfonsui Lipniūnui – Vilniaus universiteto kapelionui ir Šv. Jonų bažnyčios pamokslininkui.

Praėjusį šeštadienį Kaune vyko Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės metinis susirinkimas. Ši ignaciškuoju dvasingumu gyvenanti pasauliečių bendruomenė įvairiose Lietuvos vietovėse vienija apie 250 narių. „Bernardinai.lt“ dienraštyje kviečiama susipažinti su bendruomenės istorija, ištakomis siekiančia XVI amžiuje atsiradusias Marijos sodalicijas.

Praėjusį savaitgalį Marijampolėje vyko judėjimo Gloriosa Trinita rekolekcijos – tai pirmosios šio judėjimo rekolekcijos Lietuvoje. Jose dalyvavo Alytaus, Vilkaviškio taip pat Lenkijos miestų bendruomenių nariai ir judėjimo bičiuliai. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2019 kovo 31, 10:11