Vatican News
Popiežius su Meksikos vyskupų konferencijos vadovybe Popiežius su Meksikos vyskupų konferencijos vadovybe  (ANSA)

Meksikos episkopato vadovų misija Romoje

Pasak Meksikos vyskupų konferencijos vadovybės, pirmiausiai būtina padėti asmenims, nukentėjusiems nuo dvasininkų. Neužtenka prašyti atleidimo, bet reikia keisti požiūrį.

Popiežius Pranciškus nurodė Meksikos vyskupams sustiprinti episkopato poziciją seksualinių nusikaltimų klausimu, vyskupų konferencijos priimtas gaires paverčiant normomis.

Apie tai pranešė Meksikos vyskupų konferencija jos pirmininko ir sekretoriaus pasirašytame laiške, paskelbtame Romoje po Šventojo Tėvo audiencijos penktadienį keturiems Meksikos episkopato vadovams: pirmininkui, vicepirmininkui, sekretoriui ir iždininkui.

Meksikos episkopato komunikate atkreiptas dėmesys į jos pirmininko dalyvavimą vyskupų susitikime dėl nepilnamečių apsaugos, kurį popiežius sušaukė tam, kad būtų pašalinta rimta seksualinio išnaudojimo, vykdomo dvasininkų, problema.

Pasak Meksikos vyskupų konferencijos vadovybės, pirmiausiai būtina padėti asmenims, nukentėjusiems nuo dvasininkų. Neužtenka prašyti atleidimo, bet reikia keisti požiūrį. Svarbiausia yra atkreipti dėmesį į nukentėjusius, juos suprasti, palydėti, dalyvauti jų gijimo procese, taip pat užtikrinti, kad vyskupijos praneštų apie išnaudojimo atvejus visuomenei, suteiktų išnaudojimo aukoms bažnytinių institucijų pagalbą kreipiantis į civilines valdžios institucijas.

Meksikos vyskupai laiške apie vizitą Romoje ir susitikimą su popiežiumi ne mažiau dėmesio skyrė kunigų formacijos klausimams, kaip minėta, pranešė apie popiežiaus nurodymą episkopato gaires dėl seksualinių nusikaltimų tyrimo vyskupijose paversti privalomomis normomis visose vyskupijose. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 01, 16:07