Vatican News
Dievo tarnas Eduard Profittlich Dievo tarnas Eduard Profittlich 

Estijos vyskupo kankinio beatifikacijos byla

Užbaigtas Estijos apaštališkojo administratoriaus arkivyskupo Eduardo Profittlicho beatifikacijos bylos diecezinis etapas ir byla perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai. Estijos katalikai tikisi, kad ilgai nelaukus vyskupas kankinys bus paskelbtas palaimintuoju.

Eduard Profittlich gimė 1880 m. Vokietijoje. 1913 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Studijavo Krokuvos Jogailos universitete ir Romos Popiežiškajame rytų institute ruošdamasis būti misionieriumi Rusijoje. Negalėdamas nuvykti į Rusiją, 1930 m. atvyko į Estiją ir ėmė tarnauti mažajai katalikų bendruomenei. Buvo paskirtas Estijos apaštališkuoju administratoriumi. 1936 m. buvo nominuotas arkivyskupu. Kai 1940 m. vasarą sovietai užėmė Estiją, arkivyskupas, kaip Vokietijos pilietis, galėjo išvykti, tačiau to nepadarė – pasiliko su savo bendruomene. 1941 m. birželį sovietų saugumiečiai suėmė arkivyskupą ir išvežė į Rusijos Kirovo miestą.  1941 m. lapkritį arkivyskupas buvo nuteitas mirties bausme, tačiau 1942 m. vasario 22 d. mirė kalėjime nuo išsekimo ir šalčio, nesulaukęs nuosprendžio įvykdymo.

Dabartinis Estijos apaštališkasis administratorius vysk. Philippe Jourdan interviu katalikų žinių agentūrai Zenit sakė, kad Estijos katalikai tiki, kad buvęs jų ganytojas greit bus paskelbtas palaimintuoju. Pasak vyskupo, būtų gražus sutapimas, jei arkivysk. Profittlich būtų paskelbtas palaimintuoju 2022 m., kai sukaks 80 metų nuo jo mirties. Vyskupas Jourdan taip pat papasakojo apie popiežiaus Pranciškaus reakciją, kai jis buvo supažindintas su arkivyskupo kankinio istorija. Vizito Talino katedroje metu išklausęs pasakojimą apie arkivyskupą kankinį Pranciškus pasakė: „Santo subito!“ („Tuoj pat šventuoju!“) (JM / VaticanNews)

2019 kovo 23, 14:32