Vatican News
Lietuva Lietuva  (AFP or licensors)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 17)

Valstybės atkūrimo dieną visoje Lietuvoje netrūko spalvingų renginių, šventė įprasminta taip pat malda katedrose bei bažnyčiose. Vasario 16-ąją Vilniuje iš visos Lietuvos susirinkęs jaunimas ėjo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“, kuriame išskirta 16 svarbių Valstybės istorijos vietų: šiame kelyje ryškiai įsipynusi ir krikščioniškosios mūsų krašto istorijos gija.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Arkivyskupas Gintaras Grušas Valstybės atkūrimo dienos Mišiose Vilniaus arkikatedroje kvietė mokytis iš Lietuvos istorijos ir nepamiršti, kad Dievas yra su mumis ne tik per šventes, bet ir nelengvoje kasdienybėje. Jis drąsino: vienas žmogus gali keisti pasaulį, grąžindamas viltį kitiems. Priminęs Tėvynės paaukojimą Lietuvos Globėjai Trakų Dievo Motinai Vilniaus arkivyskupas išreiškė troškimą, kad prasidėjęs nepriklausomos Lietuvos šimtmetis būtų Marijos šimtmetis.

Kaune Kristaus Prisikėlimo bazilikoje laukiant Vasario 16-osios vyko 40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Po iškilmingos Eucharistijos moksleivių, studentų ir visuomeninių organizacijų eisena ėjo į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.

Kauno „Žalgirio“ arenoje švęsta „Valentino diena KITAIP“. Prieš 12 metų Kauno arkivyskupijos sielovadininkų sumanytas renginys šiemet pavadintas „Širdies ritmu“: vienas iš šventinės programos akcentų buvo būgnininkų, perkusijos virtuozų iš Anglijos Terlo Bryanto ir Martino Neilo pasirodymas, įkūnijęs pažadą, kad mylinčios širdys gali plakti vienu ritmu. Renginio dalyvius, LRT laidos žiūrovus ir Marijos radijo klausytojus džiugino ir Lietuvos atlikėjų muzika, jų ir kitų svečių tikėjimo liudijimai, ganytojų žodžiai ir palaiminimas.

Vasario 16-ąją Molėtų rajone, Alantos dvare, atidarytas pal. Teofiliui Matulioniui skirtas muziejus. Muziejaus ekspoziciją sudaro asmeniniai T. Matulionio daiktai, tarp jų tremtyje paties vyskupo išdrožtas altorėlis, laiškai šeimai, dovanos brolių ir seserų vaikams. Ketvirtadienį Vilniuje buvo pristatytas muziejaus sumanytojo Vaidoto Žuko išleistas fotoalbumas apie pal. Teofilių Matulionį.

Trečiadienį kaip kiekvieno mėnesio 13 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje buvo meldžiamasi už Lietuvą artėjant Valstybės atkūrimo šventei. Šiluvos bazilikai buvo įteikta Gailestingumo jubiliejų primenanti dovana iš Romos Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos. Dvi dešimtys naujų narių papildė Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos gretas.

Šiemet Vasario 16-ąją minimos taip pat Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos 70-metis. „Bernardinai.lt“ dienraštyje istorikas Darius Juodis aptaria politines šio dokumento idėjas: Lietuvą laisvės kovotojai įsivaizduoja būsiant demokratine valstybe, kurioje suverenitetas priklauso tautai. Kitas svarbus dalykas: siekta socialiai orientuotos valstybės, besirūpinančios savo piliečiais.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis Vasario 16-osios proga dėkoja Dievui už atgautą laisvę bei valstybingumą, tačiau tuo pat metu kritiškai žvelgia į didėjančią visuomenės grupių atskirtį, turtinę nelygybę.

Praėjusį sekmadienį Prienuose paminėtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40-metis, taip pat kun. Juozo Zdebskio žūties 33-osios metinės. Politologas Dovilas Petkus minėjime retoriškai klausė: kas šiais laikais bus mūsų Svarinskai ir Zdebskiai? Jis taip pat pabrėžė: nėra laisvos Lietuvos be Dievo, nes be Dievo nėra laisvo žmogaus.

Vertas dėmesio „Bernardinai.lt“ paskelbtas tekstas „Kokio dvasininkų „politikavimo“ stinga Lietuvoje?“ Filosofas prof. Vytautas Ališauskas pasigenda gebėjimo perteikti katalikiškąjį socialinį mokymą: kaip Bažnyčia supranta visuomenės raidą, kaip orientuotis į sveiką, solidarią visuomenę. Buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto vertina Bažnyčios ekspertų dalyvavimą – pavyzdžiui, kai politikai tariasi su teologijos ar bioetikos žinovais, – tokiais atvejais į Bažnyčios nuostatas dažnai įsiklauso net laicistai.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pranciškonas kun. Evaldas Darulis pasakoja šv. Valentino dienos proga Bernardinų bažnyčioje surengtą jungtinį parapijų maldos ir šlovinimo vakarą. Pokalbyje jis taip pat džiaugiasi, kad žmonės vis dažniau išdrįsta kreiptis į kunigą ne tik sakramentinių patarnavimų, bet taip pat patiki savo tarpusavio santykių problemas. Kristinos Tamelytės interviu pavadintas „Visi galime būti vienas kitam dovana“.

Pirmadienį minint Pasaulinę ligonių dieną ligoninėse ir slaugos įstaigose švęstos Mišios, jų metu melstasi už ligonius, medikus, jiems talkinančius savanorius. Trečiadienį Kaune LSM universitete vyko konferencija „Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje“.

Antradienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo meldžiamasi už vysk. Juozą Preikšą pirmųjų mirties metinių proga. Šis šviesios atminties vyskupas Panevėžio vyskupijai tarnavo 13 metų.

Panevėžio vyskupija primena apie antrus metus vykdomą programą „Užtvirtink“: vyskupijos dekanatuose vyksta susitikimai su jaunuoliais, besiruošiančiais priimti Sutvirtinimo sakramentą. Susitikimų metu dalijamasi gyvenimo liudijimais, vyksta atviras pokalbis su vyskupu Linu Vodopjanovu, džiaugiamasi kūrybiniais užsiėmimais. Pirmasis šių metų programos „Užtvirtink“ susitikimas vyko Pasvalio kultūros centre. Jame dalyvavo daugiau kaip pusšimtis jaunuolių iš Pasvalio, Daujėnų ir Pumpėnų.

Lietuvos šeimos centro leidžiamame „Aplinkraštyje“ kaip visada gausu pranešimų apie vykdomas programas bei renginius. Štai viltinga žinia iš Anykščių: per pastaruosius metus Anykščių Šv. Mato parapiją papildė nauji nariai iš įvairų Lietuvos kampelių, kupini idėjų ir iniciatyvų. Parapijoje įsikūrė Šeimų bendruomenė, kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį švenčiamos Šeimų Mišios. Plačiau informuojama Anykščių parapijos svetainėje.

2019 vasario 17, 11:16