Vatican News
Popiežius Pranciškus ir kardinolas Francesco Coccopalmerio Popiežius Pranciškus ir kardinolas Francesco Coccopalmerio  (Vatican Media)

Katalikų delegacija dalyvauja religijų kongrese Astanoje

Pirmasis kongresas, pagal rengėjų programinius pareiškimus, surengtas pagal šv. Jono Pauliaus II Asyžiuje 2002 metais sušauktą Pasaulinę maldų už pasaulio taiką dieną.

Šeštajame pasaulinių ir tradicinių religijų lyderių kongrese Astanoje dalyvauja taip pat katalikų delegacija. Kongreso, kuris vyksta spalio 10 ir 11 dienomis, tema: „Religijų lyderiai vardan saugesnio pasaulio“. Mišriai katalikų delegacijai vadovauja Šventojo Sosto kardinolas Francesco Cocopalmerio, Popiežiškosios Juridinių tekstų tarybos pirmininkas emeritas.

Kiti katalikų delegacijos nariai – Popiežiškojo tarpreliginio dialogo tarybos vadovas Islamo reikalams, apaštališkasis nuncijus Kazachstane, Azerbaidžiano katalikų apaštališkasis prefektas, Beiruto (Libanas) Šv. Juozapo universiteto rektorius ir Notre Dame (Indiana, JAV) Šventojo Kryžiaus universiteto docentė.

Kardinolas Pietro Parolin, sveikindamas tarpreliginį kongresą, reguliariai rengiamą Astanoje nuo 2003 metų Kazachstano prezidento iniciatyva, pasidžiaugė, jog su laiku kongresai tampa vis populiaresni ir užtikrino, kad Vatikanas toliau juos rems. Pirmajame kongrese irgi dalyvavo aukšto lygio Šventojo Sosto delegacija, kuriai vadovavo kardinolas Jozefo Tomko, Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 10, 15:49