Vatican News
Katalikų Bažnyčios Australijoje Visuotinio suvažiavimo 2020 metais tema „Klausykitės, ką Dvasia skelbia“. (Ap 2, 7) Katalikų Bažnyčios Australijoje Visuotinio suvažiavimo 2020 metais tema „Klausykitės, ką Dvasia skelbia“. (Ap 2, 7) 

Atsinaujinimas Australijos katalikų Bažnyčioje

Brisbeno arkivyskupas Mark Colerige, Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas: „Jaučiam poreikį sukuri naują paradigmą parapijinėms bendruomenėms, kad neatsisakius viso, kas buvo ligi šiol, nebijotume daryti tą patį nauju būdu. Mūsų dėmesys - veiksnumui, mūsų tikslas – evangelizuoti“.

Australijos katalikai ieško naujų atsinaujinimo kelių. Brisbeno arkivyskupija, kurios arkivyskupas šiuo metu yra krašto vyskupų konferencijos pirmininkas, su episkopato Nacionaliniu evangelizavimo centru pakvietė katalikus pasauliečius į nacionalinę konferenciją „Proclaim2018“ – („Skelbk 2018“), kuri tęsiasi tris dienas iki šeštadienio.

Proclaim2018

Konferencijos dėmesys skirtas parapijai, kaip vietai, kuri būtų atvira bendruomenė visiems, leidžianti joje jaustis kaip namuose, ypač jaunimui, kurių daugelis nesijaučia kaip savi parapijos bendruomenėje. Mums rūpi sužinoti kaip rasti naujų, kūrybingesnių būdų, kurie leistų jaunimui parapijoje atrasti tikrus dvasinius namus, pasakė arkivyskupas Mark Colerige pristatydamas konferenciją ir jos prelegentus iš Australijos ir užsienio.

Arkivyskupas Mark Colerige 

„Jaučiam poreikį sukuri naują paradigmą parapijinėms bendruomenėms, kad neatsisakius viso, kas buvo ligi šiol, nebijotume daryti tą patį nauju būdu“.

Ganytojas patikino, jog konferencijos dalyviai ne tik klausysis ekspertų, bet ir patys pasisakys ir dalyvaus diskusijoje. Tokiu būdu pagal konferencijos pasisakymus bus galima sudaryti veiksmų planą ir jį įgyvendinti visose krašto vyskupijose ir parapijose.

Konferencija „Proclaim2018“ katalikus pasauliečius kviečia ieškoti naujų būdų kontempliuoti Kristaus veidą savo bendruomenėse, juos įgalinant žengti naujais misijos keliais, kuriuos Šventoji Dvasia atveria dabartiniu kritišku metu, pasakė Brisbeno arkivyskupas Mark Colerige, Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas.

„Mūsų dėmesys - veiksnumui, mūsų tikslas – evangelizuoti“, pasakė arkivyskupas Colerige.

Didžiulis susidomėjimas

Konferencija tema: „Pasilikite manyje“ (Jn 25, 4), patraukė didžiulį pasauliečių katalikų susidomėjimą, visos 600 konferencijos vietų jau buvo užsakytos per internetinę registraciją dar gerokai prieš konferencijos pradžią.

Konferencijos svečiai

Tarp konferencijos svečių – kardinolas John Dew iš Naujosios Zelandijos, Alfos programos specialistas Ron Huntley iš Kanados, jėzuitas Enrique Fiqaredo iš Kambodžos, sekminininkų bendruomenės Citipointe vadovė Karolina Gunsser iš Brisbeno ir Lana Turvey-Collins, viena iš Australijos katalikų Bažnyčios visuotino suvažiavimo, įvyksiančio 2020 metais rengėjų.

Katalikų Bažnyčios Australijoje krizė 

Katalikų Bažnyčia Australijoje yra krečiama mažamečių lytinio išnaudojimo skandalo, kurio apimtį bažnytinėje aplinkoje ir kitose institucijose padėjo atskleisti tam tikslui sudaryta Karališkoji komisija. Pastoviai mažėja tikinčiųjų skaičius ir auga dvasininkų trūkumas.

Australijos katalikų Bažnyčios visuotinis suvažiavimas 

Daugelis Australijos katalikų norėtų matyti reikšmingų permainų Bažnyčios gyvenime ir pastoracijoje. Paskutiniame Australijos katalikų Bažnyčios visuotiniame suvažiavime 1937 metais dalyvavo vyskupai, dvasininkai ir teologai bei pašvęsti vyrai. 2020 metais rengiamame visuotiniame suvažiavime be vyskupų ir dvasininkų dalyvaus visų vyskupijų atstovai, vyrai ir moterys. Suvažiavimo tema iš Apreiškimo Jonui (Ap 2, 7): „Klausykitės, ką Dvasia skelbia“. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 13, 14:54