Vatican News
Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas  Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas  

Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas

Romero kankinystė yra nepaaiškinama be dieviškosios drąsos, dorybės, kuri yra Dievo dovana, palydinti kankinystę. Daug jaunimo įvairiais kūrybiškais būdais darbuojasi Bažnyčioje, tačiau yra reikšminga spraga: jaunimas neugdomas taip, kad pakeistų pasaulį.

Salvadoro kankinys arkivyskupas Oskaras Romero yra ateinančių, Panamoje sausio mėnesį rengiamų Pasaulio jaunimo dienų globėjas. Palaimintąjį popiežius Pranciškus kanonizuos  spalio 14 dieną. Kaip tik tomis dienomis Vatikane įvyks Vyskupų sinodo asamblėja jaunimui, kuri į būsimos Pasaulio jaunimo dienos globėją galės kreiptis „Šventasis Oskarai Romero“.

Salvadore minint palaimintojo kankinio arkivyskupo Romero gimimo šimtmetį, į Salvadorą atkeliavęs popiežiaus legatas kardinolas Ricardo Ezzati palaimintąjį pavadino „vilties kankiniu“.

Palaimintasis Oskaras Romero  - vilties kankinys

Palaimintasis Romero yra vilties kankinys visiems Amerikos žemyno vargstantiesiems, Bažnyčiai, kovojantiems už teisingumą, susitaikymą ir taiką, visiems, kurie 1980 metais nužudytą Salvadoro arkivyskupą jau dabar vadina „Amerikos šventuoju Romero“.

Kankinystė nėra tik nuo kulkos, durklo ar kalavijo. Popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad nesusipratimai, apkalbos ir šmeižtas pratęsė Romero kankinystę net po mirties, pasakė popiežiaus legatas.

Pasak jo, Romero kankinystė yra nepaaiškinama be dieviškosios drąsos – dorybės, kuri yra Dievo dovana, palydinti kankinystę. Apžvelgdamas kankinio ir vyskupo gyvenimo kelią, popiežiaus sakė,  jog arkivyskupas Romero išgyveno nuoširdų pastoracinį atsivertimą tuomet, kai pradėjo vykdyti jam pavestą Salvadoro ganytojo tarnystę. Arkivyskupas pradėjo tikrovę vertinti vargšų akimis.

Pasak kardinolo Ezzati, pal. Romero paveldą turi kuo plačiau paskleisti visi, kurie trokšta gyventi taikoje ir darnoje.

Palaimintasis Oskaras Romero - jaunimo globėjas

Kardinolas Gregorio Rosa Chavez, Salvadoro vyskupas augziliaras ir artimas pal. Romero bendradarbis, šimtmečio proga pristatė pal. Oskarą Romero Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“ skaitytojams.

Pal. arkivyskupas Romero buvo įsitikinęs, jog Bažnyčia turi mokėti kalbėtis su pasauliu ir klausytis pašnekovo prieš ištariant atsakomąjį žodį, pasakojo kardinolas.

Be to, pasak kardinolo Gregorio Rosa Chavezo,  Bažnyčia per mažai daro jaunimo ugdymo sferoje. Prisimindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus jaunimui Brazilijoje per Pasaulines jaunimo dienas, kardinolas sakė, jog daug jaunimo įvairiais kūrybiškais būdais aktyviai ir entuziastingai darbuojasi Bažnyčioje, tačiau yra reikšminga spraga: jaunimas neugdomas taip, kad keistų pasaulį. Anot kardinolo Chavezo, „tie, kurie vadovauja Bažnyčiai, turi taip parengti ateinančią kartą, kad ji pakeistų istoriją, šiandien atnešančią tiek daug kentėjimo“. (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 21, 14:09