Vatican News
Kardinolas Jean-Louis Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, Saudo Arabijoje Kardinolas Jean-Louis Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, Saudo Arabijoje 

Vatikano delegacija Saudo Arabijoje: Religijų sugyvenimas įmanomas

„Visiems mums iškilusi ne civilizacijų susidūrimo grėsmė, o tamsuoliškumo ir radikalizmų susidūrimo grėsmė“, patikino kardinolas Tauran. Pasak jo, taikingam sugyvenimui ypač grasina tamsuoliškumas. Todėl susitikimai, kalbėjimasis, darymas kažko kartu yra skatinimas susitikti su kitu, o tai drauge leidžia atrasti save patį.

„Bendros taisyklės dėl kulto namų statybos turėtų būti viena iš krikščionių ir musulmonų sutarimo sferų“, pareiškė kardinolas Tauran susitikimuose Saudo Arabijos sostinėje Riade su aukštais šalies ir Arabų lygos pareigūnais.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Tauran lankosi Saudo Arabijoje nuo penktadienio, balandžio 13 dienos. Sekmadienį kardinolas ir jį lydintys Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos atstovai susitiko su krikščionių bendruomene, jiems aukojo šventąsias Mišias. Mišių koncelebracija įvyko vienos diplomatinės atstovybės patalpose Riade, jose dalyvavo gausus būrys darbo migrantų.

Kardinolą Turan kelionėje į Saudo Arabiją lydi jo vadovaujamos dikasterijos sekretorius, komboniečių kongregacijos kun. Miguel Angel Ayuso Guixot ir santykių su islamu skyriaus vadovas, kun. Khaled Akasheh. Vatikano delegacijos vizitas Saudo Arabijoje, kur užgimė islamas ir kuriame yra dvi pagrindinės musulmonų šventosios vietos, Meka ir Medina, tęsis iki penktadienio, balandžio 20 dienos.

Penktadienį, balandžio 13 dieną į Riadą atvykusį kardinolą Tauran priėmė sostinės vicegubernatorius princas Mohammed bin Abdurrahaman bin Abdulaziz, šeikas Muhammad Abdul Karim Al-Issa, Pasaulinės arabų lygos generalinis sekretorius ir kiek anksčiau iš Nairobio atskridęs kardinolo vadovaujamos Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos sekretorius, praneša Vatikano dienraštis „l‘Osservatore Romano“. Šeštadienį įvyko kardinolo Tauran susitikimas su Pasaulinės arabų lygos generaliniu sekretoriumi, šeiku Muhammad Abdul Karim Al-Issa.

Turime vienas kita pažinti, kad galėtume vienas pripažinti

Kardinolas Tauran per susitikimą su Pasaulinės arabų lygos sekretoriumi kalbėjo apie būtinumą krikščionims ir musulmonams geriau vieni kitiems pažinti.

„Visiems mums iškilusi ne civilizacijų susidūrimo grėsmė, o tamsuoliškumo ir radikalizmų susidūrimo grėsmė“, patikino kardinolas Tauran. Pasak jo, taikingam sugyvenimui ypač grasina tamsuoliškumas. Todėl susitikimai, kalbėjimasis, darymas kažko kartu yra skatinimas susitikti su kitu, o tai drauge leidžia atrasti save patį.

Kardinolas Jean-Louis Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas su Pasaulinės arabų lygos generaliniu sekretoriumi prisiminė pastarojo susitikimą Romoje, rugsėjo mėnesį, su popiežiumi Pranciškumi ir su Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos atstovais.

Dvasinis svetingumas

Kardinolas susitikime be kita ko atkreipė dėmesį, jog Šventojoje Žemėje, Romoje, kaip ir skaitlingos krikščionių šventovės visame pasaulyje visuomet yra atviros broliams ir seserims musulmonams, kitų religijų atstovams ir kiekvienam jokios religijos neišpažįstančiam geros valios žmogui. Antra vertus, tęsė kardinolas Jean-Louis Tauran, daug kur pasaulyje taip pat musulmonų mečetės yra atviros lankytojams. Būtent tokio pobūdžio „dvasinis svetingumas“ padeda ugdyti bendrą vieni kitų pažinimą, draugystę ir užkirsti kelią išankstiniams nusistatymams.

„Religija yra tai, kas žmogui brangiausia“, tęsė kardinolas Tauran. Jis pažymėjo, jog kai kas dėl šios priežasties, pašaukti rinktis išsaugoti tikėjimą arba gyvybę, apsisprendžia sumokėti labai brangiai: „tai yra visoms religijoms priklausantys visų laikų kankiniai“, sakė kardinolas.

Fundamentalizmas religijose

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kalbėjo ir apie fundamentalizmą. „Visose religijose yra radikalizmo“, sakė jis. Fundamentalistai ir ekstremistai gal būt pasižymi uolumu, tačiau, deja, jie nukrypę nuo tvirto ir išmintingo religijos supratimo. Be to, anot jų, visi kurie nepalaiko jų vizijos yra netikintys, kurie turi atsiversti arba būti eliminuoti, neva vardan grynumo. Kardinolas juos pavadinto suklaidintais žmonėmis, kuriems lengva žengti žingsnį iki „smurto vardan religijos“ ir terorizmo.

Jie būna įtikinami „išplaunant smegenis“, jog taip jie tarnauja Dievui. Tiesa yra kita: jie tik kenkia sau, naikina kitus, griauna savo religijos ir kitų savo religijos tikinčiųjų įvaizdį. Todėl turime už juos melstis ir jiems padėti, sakė susitikime su Arabų lygos vadovu kardinolas Turan.

Terorizmas ir religijų lygybė

Viena iš krikščionių ir musulmonų sutarimo sferų turėtų būti bendros taisyklės dėl kulto namų statybos, ypač todėl, kad būtent šioje sferoje praeityje vykdavo abiejų bendruomenių varžybos, sakė kardinolas Tauran. Pasak jo, su visomis religijomis turi būti elgiamasi vienodai, be diskriminacijos, visų religijų tikintiesiems, kaip ir asmenims, kurie neišpažįsta jokios religijos, turi būti taikomas lygybės principas. Jei tikintieji, religinės institucijos ir organizacijos nepašalins dvigubų standartų nusistatymo, bus kurstoma islamofobija ir krikščionybės fobija. Šiuo atžvilgiu labai didelė religijų lyderių atsakomybė: jie turi užtikrinti, kad religijos netarnautų kuriai nors ideologijai, gebėti atpažinti, jog kai kurie tą pačią religiją išpažįstantys asmenys, pavz. teroristai, elgiasi neteisingai.

Terorizmas, sakė kardinolas, yra nuolatinė grėsmė. „Turim visu aiškumu smerkti terorizmą. Terorizmai siekia parodyti, kad religijų sugyvenimas neįmanomas. Mes įsitikinę priešingai. Todėl turim vengti agresyvumo ir žeminimo“.

Religijų pliuralizmas

„Religijų pliuralizmas skatina susimąstyti apie mūsų tikėjimą, nes autentiškas tarpreliginis dialogas prasideda savo tikėjimo išpažinimu. Nesakome, kad visos religijos lygios, o kad visi tikintieji, visi ieškantys Dievo ir visi religinio priklausomumo neturintys geros valios žmonės, yra lygiai orūs“, sakė kardinolas Tauran. Pasak jo, kiekvienam turi būti leista rinktis tą religiją, kurios nori. Būtent todėl svarbu vieningai įsipareigoti, kad Dievas, kuris mus sukūrė, būtų ne pasidalijimo o vienybės priežastis, patikino kardinolas Tauran susitikime su Pasaulinės arabų lygos generaliniu sekretoriumi. (SAK/VaticanNews)

2018 balandžio 18, 16:17