Vatican News
Marijos Nekaltojo Prasidėjimos statula Romoje Marijos Nekaltojo Prasidėjimos statula Romoje  (AFP or licensors)

Riazanės bažnyčioje aukotos pirmosios Mišios nuo 1935 metų

Kol buvo uždaryta parapijinė bažnyčia, katalikai rinkdavosi Mišių į privačius butus, o kartais po atviru dangumi. Bažnyčios pastate ligi šiol buvo įsikūrusi Riazanės meno mokykla.

Riazanės Dievo Motinos bažnyčioje vėl aukojamos šventosios Mišios po aštuoniasdešimt trejų metų pertraukos. Klebonas kun. Josef Gunchaga paaiškino Rusijos žiniasklaidai, jog Maskvos katalikų vyskupo italo Paolo Pezzi balandžio 15 dieną bažnyčioje aukotos Trečiojo Velykų sekmadienio Mišios buvo pirmosios nuo 1935 metų, kuomet sovietų valdžia nusavino katalikams priklausančią parapijos bažnyčią.

Pirmosiose katalikams sugražintos bažnyčios Mišiose dalyvavo apie šimtas tikinčiųjų, praneša italų portalas „Sismografo“, remdamasis TASS žinių agentūros informacija. Pasak klebono, daugelis tikinčiųjų pirmosiose Mišiose buvo svečiai iš Maskvos katalikų arkivyskupijos, kiti iš Riazanės ir kitų srities miestų.

Kol buvo uždaryta parapijinė bažnyčia, katalikai rinkdavosi Mišių į privačius butus, o kartais po atviru dangumi. Bažnyčios pastate ligi šiol buvo įsikūrusi Riazanės meno mokykla. Rusijos katalikų prašymą sugražinti iš jų neteisėtai atimtą ir nusavintą pastatą išklausė srities vyriausybė, 2015 metų rugpjūčio 13 dienos sprendimu įsakiusi sugražinti Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos bažnyčią katalikų bendruomenei.

Riazanės mažąją kaimenę sudaro maždaug dvidešimt rusų katalikų ir apie penkiolika studentų iš Afrikos. Sugražinta bažnyčia dar ne iki galo sutvarkyta. Remonto projektas parengtas, vasarą bus pradėti darbai. Atsikuriančiai parapijai iškilę daugybė rūpesčių, be kitko trūksta liturginių reikmenų, svajojama įsigyti vargonus, pasakojo Rusijos žiniasklaidai Riazanės klebonas. (SAK/VaticanNews)

2018 balandžio 16, 16:09