Vatican News
Երեւանի հրապարակը Երեւանի հրապարակը  (AFP or licensors)

Թուրքիոյ մէջ լոյս տեսած է Գերապայծառ Լեւոն Զէքիյեանի Հայոց Պատմութեան հայող գիրքը։

Լոյս տեսած է գերապայծառ Զէքիյեանի «Կորուսեալ Քաղաքէն Մինչեւ Հոգեւոր Հայրենիք. Հայոց Պատմութեան Ընդհանուր Ակնարկի Փորձ» վերնագիրով աշխատութիւնը
28/04/2018, 13:51