Vatican News
Յիսուսին հետեւիլ Յիսուսին հետեւիլ 

Կրնա՞յ Քրիստոնեայ մը ուրախ ըլլալ երբ իր եղբայրները տրտում վիճակի մէջ են

Սուրբ Պռղոս կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւողները ուրախանալու ուրախներուն հետ, եւ տրտմելու տխրողներուն հետ:

Քրիստոնեայի ուրախութիւնը կախեալ է իր ունեցած կապակցութենէն Աստուծոյ հետ: Որքան այդ կապը զօրաւոր է, այդքան ուրախութիւնը կ'աւելնայ քրիստոնեային սրտին մէջ:

Ունկնդրէ խորհրդածութիւնը

Իր հռոմէացիներուն գրած նամակին մէջ (Հռոմ 12, 15), Սուրբ Պռղոս կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւողները ուրախանալու ուրախներուն հետ, եւ տրտմելու տխրողներուն հետ: Ուրիշ խօսքով, քրիստոնեան պարտի մասնակից ըլլալ իր եղբայրներուն թէ ուրախութեան եւ թէ տրտմութեան:

Ամէնօրեայ գործնական կեանքին մէջ, մեր արտայայտած արտաքին ուրախութիւնը կրնայ ժխտական կերպով մեկնաբանուիլ տխուր անձի մը կողմէն եւ նոյնիսկ մեր տարած նուաճումները զիրենք ուրախացնելու տեղ մէջէրնին կը ստեղծեն նախանձ եւ յուսահատութիւն:

Ինչպէ՞ս պէտք է վարուիլ ուրեմն երբ դիմացը կը գտնենք եղբայր մը որ ժխտական եւ յոռետես կերպով կը դատէ իր շուրջինները որոհետեւ կը գտնուի տրտում կամ յուսալքուած վիճակի մը մէջ:

Փիլիպպեցիներուն նամակին մէջ (4, 5), Սուրբ Պօղոս կը բացատրէ իմաստը այս քրիստոնէական ուրախութեան: Այս ուրախութիւը արտաքին արտայայտութիւն մը չէ ըստ Սուրբ Պօղոսին, այլ կը ցոլացնէ մեր սրտին բարութիւնը իբր հետեւանք մեր բարեկամութեան Աստուծոյ հետ: Այս ուրախութիւնը կրնանք փոխանձել անոր որ պէտք ունի, մեր վարուելակերպով եւ կեցուածքով, որոնք դրական արդիւնք կրնան ունենալ անձի մը համար որ կ'ապրի տխուր կամ յուսախաբ վիճակի մը մէջ:

Ձմեռուայ պաղ եղանակին ընթացքին ամէն անձ կը փնտռէ վառարանին տուած տաքութիւնը: Նմանապէս մենք եւս ուրիշին հանդէպ վարուելով եղբայրասիրութեամբ եւ բարութեամբ, կը յաջողինք անոր սիրտը լեցնել յոյսով ես սիրով եւ փառատել տխրութեան եւ յուսահատութեան գաղափարները:

Այս մեր կեցուածքը պտուղն է Սուրբ Հոգւոյն ներդումին մեր սրտին մէջ որ մեր սիրտը լեցնելով Աստուածային շնորհքով եւ ուրախութեամբ մեզ կը հրաւիրէ զայն բաժանելու մեր եղբայրներուն հետ որոնք զրկուած են անոնցմէ: Մէկ խօսքով, մեր դրական կեցուածքը պիտի պարգեւէ այդ ուրախութիւնը  եւ սրտի հանդարտութիւնը որ արդիւնքն են Աստուծոյ ներկայութեան մեր մէջ: Շնորհիւ այս կապին, պիտի կարենանք անոնց փոխանցել մեր ներքին ուրախութիւնը, ինչպէս նաեւ ուժ եւ քաջութիւն որոնք պիտի օգնեն իրենց այս ժխտական վիճակէն դուրս ելլել՝ ճանչնալու համար գաղտնիքը քրիստոնէական ճշմարիտ ուրախութեան:

Հայր Գէորգ Եպիսկոպոս Ասատուրեան

22/08/2020, 09:09