Lisieux-i Szent Teréz Lisieux-i Szent Teréz 

Az UNESCO Lisieux-i Szent Terézt, Szent Nerszészt, Kopernikuszt és Gregor Mendelt ünnepli

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO)Végrehajtó Tanácsa 60 híres ember listájáról szavazott, akiknek kerek évfordulójuk lesz a 2022-2023-as időszakban. Köztük szerepel négy keresztény is, közöttük az ókori Szent Nerszész örmény katolikus pátriárka is.

Alessandro De Carolis / Somogyi Viktória – Vatikán

Egy matematikus és csillagász, aki megdöntötte a világ ősi bizonyosságait a Földről, mint az univerzum középpontjáról, és bevezette a világot a modern korba. Egy szentté avatott teológus és költő, aki már a Krisztus utáni első században vallásos költeményeket szerzett és Örményország történetéről is verset írt. Egy biológus, aki meghatározta az emberi élet egyik fontos elemét, a genetika, az örökléstan működését. A szeretet egy fiatal tudósnője, egy klauzúrás szerzetesnő, akinek lelke nemcsak a hívők nemzedékeit nyűgözi le. Nicolaus Copernicus, Szent Nerszész, Gregor Mendel és Lisieux-i Szent Teréz: négy híres ember, akik eltérő módon, de meghatároztak egy korszakot, és egyetemes módon hozzájárultak az emberiség javához. Együttesen ők a keresztény „géniusz” megtestesítői, amely mindegyikükben jelképesen jelen volt a reverendában, amelyet viseltek: egy pap, egy püspök, egy ágostonrendi szerzetes és egy karmelita szerzetesnő.

Évfordulók 2022-ben és 2023-ban

Az UNESCO 60 hírességgel együtt őket választotta ki, hogy a 2022–2023 közötti kétéves időszakban megünnepelje. A kétévente megújuló program célja, hogy tiszteletét fejezze ki a különböző nemzetek képviselőinek, akik kitűntek a béke, a nevelés, a tudomány, a társadalomtudomány és a kommunikáció területén. A döntést már közzétették, bár hivatalosan az UNESCO novemberi közgyűlése hagyja jóvá. 2022-ben Gregor Mendelre emlékeznek születésének 200. évfordulóján, míg 2023-ban az események középpontjában kis Szent Teréz születésének 150., Kopernikusz születésének 550. és Szent Nerszész halálának 850. évfordulója áll. Nevüket - a többi személyiséghez hasonlóan - az egyes nemzetek terjesztik elő, amelyeknek a szülöttei. A négy egyházi személy esetében Lengyelország, Csehország, Örményország és Franciaország volt a javaslat benyújtója.

Az érett hit kultúrát teremt

„A kereszténység géniusza abban áll, hogy olyan személyiségek születését segíti elő, akik az élet minden területén alkotnak” – nyilatkozta az ENSZ ügynökség döntését követően a Vatikáni Rádiónak Francesco Follo érsek, a Szentszék állandó megfigyelője az UNESCO-nál. A szentszéki képviselő kiemelte, hogy a vallási dimenzió fokozatosan egyre nagyobb súllyal jelenik meg az UNESCO üléseit jellemző kulturális vitában. „Az ezen évfordulók meghatározását érintő vitának, amely a toleranciára nevelés témájára összpontosít, az az érdekessége, hogy egyes országok elkezdték felvetni: de miért beszélünk csak kultúráról és nevelésről anélkül, hogy szólnánk valaha is a lelki és vallási nevelésről?” Az érsek szerint a kereszténység, „formát adott Európának”, és „Szent II. János Pál azt mondta, hogy az a hit, amely nem válik kultúrává, nem érett hit”.

 

24 április 2021, 18:15