Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár és II. Albert monacói herceg Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár és II. Albert monacói herceg 

Parolin bíboros a Monacói Hercegségben tett hivatalos látogatást

A Szentszék és a Monacói Hercegség közötti konvenció 40 éves évfordulója alkalmából látogatott a szentszéki bíboros államtitkár július 18-19-én a világ második legkisebb országába.

Delphine Allaire / Horváth Hajnalka – Monacói Hercegség / Vatikán

1981. július 25-én írta alá a Szentszék és a Monacói Hercegség megegyezését a püspökkinevezésről, amelyet július 30-án Szent II. János Pál pápa Apostolica haec k. bullája követett a monacói egyházmegyét főegyházmegyévé nyilvánítva. A 40 éves évforduló alkalmából Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár látogatást tett az országban és vasárnap délelőtt ünnepi szentmisét mutatott be a Szeplőtelen Fogantatás Székesegyházban.

Gondoskodjatok a testben és lélekben megsebzettekről

A bíboros homíliájában megemlékezett a hercegség több évszázados történetéről, amely a keresztény hitben mélyen gyökerezik.  Pontosan ennek a hitnek a tükrében a keresztények arra hivatottak, hogy segítsék embertársaikat, köztük is a vándorlókat, a testi sebesülteket, így a szegényeket, peremre szorultakat, de a lélekben megsebzetteket is, vagyis az egyedülállókat, az elromlott emberi kapcsolatoktól szenvedőket. A keresztény szeretet, amely Európát formálta, bővelkedjen Isten kegyelmében az országban – mondta az ünnepi homíliájában Parolin bíboros.

Erősödő szekularizmus Európában

A szentmisét követően, vasárnap délután a szentszéki államtitkár a helyi papsággal, a katolikus mozgalmak és szervezetek képviselőivel találkozott. A találkozó során hangsúlyozta a hit hirdetésének, a szeretetcselekedetek gyakorlásának, a családok támogatásának és környezetünk ápolásának sürgető jelentőségét. Emlékeztetett arra is, hogy milyen az élet az egyre megosztottabb és polarizált társadalmakban. A szekularizmus egy bizonyos fajtája egyre megerősödött Európában, ami társadalmi ellentétekhez vezetett. A szekularizmus kizárja a vallást a mindennapi életből és pusztán személyes tényezőként kezeli. Parolin bíboros szerint ahol hiányzik a vallásosság, ott olyan hivatkozási pontok is hiányoznak, amelyek a polgári társadalom harmonikus fejlődését szolgálják. A Monacói Hercegség példája jól mutatja, hogy létezhet egyház és állam között pozitív kapcsolat, ahol mindkét fél megtartja autonómiáját, ugyanakkor virágzó együttműködés valósul meg a közjó érdekében.

A Szentszék és Monaco közötti együttműködésről

Parolin bíboros Monacóban válaszolt a Vatican News újságírójának kérdéseire. Látogatásával kapcsolatban leszögezte, hogy ezzel is a Szentatya közelségéről kívánják biztostani az egyházi közösségeket. A látogatás továbbá bátorításként szolgál az evangélium útján való haladásra a nehézségek ellenére is. A mai társadalom hajlamos az eltávolodásra, az „elkereszténytelenedésre”. „Azért vagyok itt, hogy a Szentatya nevében bátorítsam a híveket küldetésük teljesítésére, egy olyan térségben, amely más mint a többi, talán gazdagabb, de pontosan emiatt van szüksége az Evangélium értékeire.”

A vallás közéleti szerepének elismerése

Parolin bíboros szavai szerint Monacóban a katolikus vallás történelmi örökség, amely ma is él. Ez a Szentszék számára az együttműködés lehetőségét és a vallás közéleti szerepének elismerését jelenti. A két állam együttműködése a közös értékekből tud kiindulni, amelyek a politikai és társadalmi élet alapjai lehetnek. Ez alapvető feltétele az emberi személy méltóságának elősegítéséhez és megőrzéséhez. Másrészt az együttműködés a nemzetközi projektekben nyilvánul meg, amelyeket Monaco a szegényebb térségekben folytat. A Szentszék érdekelt ezeken a területeken, így a Covid-19 járvány kezelése és a válság utáni újraindulás megvalósításában – fejtette ki Pietro Parolin bíboros monacói látogatása alkalmával. 

Photogallery

Parolin bíboros monacói látogatása képekben
20 július 2021, 20:39