A Történettudományok Pápai Bizottsága és a Római Magyar Akadémia közös konferenciája (2014) A felszólaló Pietro Parolin bíboros mellett jobbra Molnár Antal, balra Bernard Ardura OPraem, a bizottság elnöke A Történettudományok Pápai Bizottsága és a Római Magyar Akadémia közös konferenciája (2014) A felszólaló Pietro Parolin bíboros mellett jobbra Molnár Antal, balra Bernard Ardura OPraem, a bizottság elnöke 

Erősíteni a magyar jelenlétet a Vatikánban: interjú Molnár Antallal történésszel

Nem kevesebbet állít a neves történész, mint hogy Róma a világ szellemi és spirituális központja – vagy legalábbis a történettudomány fővárosa. Ezért is jelentős eredmény, hogy február 22-e óta Molnár Antal révén magyar taggal bővült a Pápai Történettudományi Bizottság, amelynek sorain belül a magyar jelenlét erősítése nyílik lehetőség.

Gedő Ágnes interjúja

Hallgatóink jól ismerik Molnár Antal történész nevét, hangja is ismerősen cseng, hiszen számtalanszor beszámolt kutatásairól (a magyar egyház a török hódoltság korában, római magyar emlékek), a Római Magyar Akadémia igazgatójaként (2011-2016 között) az általa rendezett nemzetközi történész konferenciák eseményeiről. Ezúttal kinevezése adott alkalmat a beszélgetésre, melyben rámutat az új megbízatással járó felelősségre, illetve az ebben rejlő lehetőségekre Magyarország történelmi és jelenlegi szerepének pozicionálására, tematizálására, mint például konferencia témák, kutatási irányok kijelölése, publikációs lehetőségeinek megragadása, akár kiállítások szervezése.

Hallgassák meg Molnár Antallal készült beszélgetésünket!

A bizottság születése, szerepe és a kinevezés jelentősége

A Pápai Történettudományi Bizottság XII. Piusz pápa kifejezett óhajára jött létre 1954. április 7-én. A vatikáni intézet nemzetközi szinten együttműködik számos egyházi és egyházon kívüli testülettel és intézménnyel. Külön figyelmet fordítanak az ökumenikus párbeszédre. Kezdeményezései lehetővé teszik a történelmi igazság keresését, annak tudatában, hogy a tudományos közösség ilyen formája hozzájárul az egység felé vezető út megtalálásához. Ferenc pápa Dr. Molnár Antalt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóját 2021. február 22-én a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezte ki. A megbízatás öt évre szól. Molnár Antal személyében most először van magyar tagja a pápai bizottságnak.

23 február 2021, 12:53