2020.09.07 Cardinale Pietro Parolin Messa per l'ordinazione di 29 nuovi sacerdoti dell Opus Dei(Basilica di Sant Eugenio 2020.09.07 Cardinale Pietro Parolin Messa per l'ordinazione di 29 nuovi sacerdoti dell Opus Dei(Basilica di Sant Eugenio 

Az Opus Dei prelatúra 29 tagját szentelte pappá Parolin bíboros-államtitkár Rómában

Szeptember 5-én szombaton, Kalkuttai Szent Teréz liturgikus ünnepén az Opus Dei személyi prelatúra 29 tagját szentelte pappá a római Sant’Eugenio (Szent Jenő) bazilikában Parolin bíboros-államtitkár. A 29 újonnan felszentelt pap a világ következő 13 országából érkezett: Spanyolország, Mexikó, Guatemala, Chile, Uruguay, Elefántcsontpart, Szlovákia, Argentína, Costa Rica, Hollandia, Uganda, Peru és Olaszország. A 29 papból 12-en spanyolok, ami mutatja, hogy a legtöbb hivatás most is az alapító Szent Josemaría Escrivá de Balaguer (1902 - 1975) országában támad.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

A szentelési mise kezdetén felolvasták Ferenc pápának ez alkalomra küldött levelét, majd a jelöltek bemutatása után Parolin bíboros-államtitkár mondott homíliát, melyben azt kötötte a szentelendők lelkére, hogy „papi szolgálatukat Jézus Krisztus stílusának megfelelően végezzék”.

„A pap a lelkek pásztora, aki nem csak vezet. Ugyanis meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy a pásztor feladata kizárólagoson a nyáj vezetése. Természetesen pásztor az, aki vezet, aki a bárányok előtt jár és utat mutat nekik és ezt a pályát pasztorálisnak is hívják” – utalt a bíboros a két szó közös eredetére. „Ám az evangélium egy szélesebb távlatot nyújt nekünk” – tette hozzá, amiként Jézus „nyilvánvalóvá tette a különbséget a pásztor és a béres között. A béres a munkáját egyfajta mesterségnek tekinti, a pásztor azonban nem egy szerepet képvisel, hanem egy életstílust ölt magára és mindenben osztozott a nyája sorsában. Velük volt éjjel-nappal, együtt mozogtak mindig”.

„A pap, bárki is legyen, mindig alter Christus, mindig egy másik Krisztus”

A pásztor képe tehát elsősorban az életre és nem a kormányzásra vonatkozik. Jézus nem véletlenül említi, hogy a pásztor életét adja a juhokért (Jn 10,11). „Az életről szól az a szolgálat, amit most magatokra öltetek - szólt a szentelendőkhöz Parolin bíboros. Küldetésetek nem arra szól, hogy „megtegyetek valamit”, hanem hogy „in persona Christi”, vagyis Krisztus személyében cselekedjetek, de nem csak a szentségek szolgálatában, hanem Krisztus életstílusa megtestesítésében, ahogy alapítótok írta: „A pap, bárki is legyen mindig alter Christus, mindig egy másik Krisztus” (Cammino 66).

A pásztor-lét annyit jelent, mint Isten irgalmasságáról tanúskodni

A krisztusi megváltás áldozattal teli útját felidézve Parolin bíboros a valóban jó pásztorra utalt, aki örömmel veszi vállára az eltévedt bárányt. Ezen az úton a pap az Istennel és a nyájjal való találkozás örömét tanúsítja, vagyis az Isten irgalmasságát felmutató találkozás örömét. A pásztor-lét annyit jelent, mint Isten irgalmasságáról tanúskodni. „Ma van az irgalom ideje!” – utalt a szónok Ferenc pápa beszédére, mellyel 2015. október 15-én megnyitotta az Irgalmasság rendkívüli jubileumi szentévét. Gyakorlati szempontként emelte ki a bíboros, hogy a pap az igehirdetésében mindenek előtt Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának a szószólója. A megváltás szépségét kell hirdetnie: a megbocsátás jegyében legyenek Isten irgalmasságának a nagykövetei, méghozzá az evangéliumi egyszerűség formájában. A nap szentjétől, Kalkuttai Szent Teréz anyától idézte egyik legfontosabb üzenetét, mely az „​egyszerű ösvényt”  kínálja: „A ​csend gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke”. Ez a rövid kis ima egybekapcsolja a két pólust, Istent és ez embereket. Ehhez mindenképpen csend kell, mely a hívő ember számára az alapító Josemaría Escrivá szavaival a „lelki épület alapja”, mely termékeny lesz és valóban Opus Dei, Isten műve lesz az ő egész népe számára.

Az Úr ezt kéri az ő papjától: Fiam, add nekem a szíved!

A csendes imádságban szerzett egyszerűség ezután a szolgálat konkrét tetteiben valósul meg, egy rendezett papi életben. Nem sok és sokféle dolgot kíván az Úr az ő papjaitól: „Fiam, add nekem a szíved! – szól hozzánk Jézus, ahogy az alapító fogalmazott egyik homíliájában 1956 januárjában. Az élet és egyszerűség vonása mellett Parolin bíboros harmadik kulcskifejezésként a küldetést, a missziót említette. Ezért képes a pásztor elhagyni a karámot, hogy utánaeredjen az elveszett báránynak, de azt is szem előtt tartja, hogy az Úrnak vannak másutt, más karámból való juhai is, amelyeket szintén neki kell vezetnie. Az igényes misszió megkívánja, hogy a lelkipásztori szeretetszolgálatot kapcsolják össze az evangéliumot hirdető, hűséges és alkalmazkodó egészséges teremtőképességel.

Az egyház buzdít, bátorít és elkísér benneteket

Parolin bíboros ismét Teréz anya örökségéhez nyúlt, idézve a kalkuttai gyermekotthonuk falának egyik feliratát: „Az ember értelem nélküli, logikátlan és önző. Nem baj. Szeresd!”. Ez a tanítás felülírja a falfeliratok bölcsességét, kitágítja félelem nélkül az Úr kegyelmi adományainak a határait”. Végül a bíboros személyesen megvallotta, hogy „nagyon mélyen megérintette a válaszuk, mely 29-szer hangzott fel: Adsum! Itt vagyok! Az egyház buzdít, bátorít és elkísér benneteket és hálás nektek a meghívásra adott igenlő válaszokért” – zárta homíliáját Pietro Parolin bíboros-államtitkár az Opus Dei személyi prelatúra 29 tagjának papszentelési miséjén.                 

        

            

             

07 szeptember 2020, 16:11