A Vatikáni Rádió hangarchívuma a Vatikáni Kertekben levő XIII. Leó palotában A Vatikáni Rádió hangarchívuma a Vatikáni Kertekben levő XIII. Leó palotában 

Megszületett a vatikáni Szerkesztőségek Multimediális Archívuma

Az Archívum feladata, hogy gondoskodjon a Szentszék Kommunikációs Dikasztériumának részét alkotó összes médiafelület és intézmény szerkesztőségei által készített dokumentumok archiválásáról.

Somogyi Viktória / Alessandro Gisotti – Vatikán

Megőrizni az emlékezetet, továbbadni a tartalmat, értékelni az örökséget. A Szentszék kommunikációs eszközeinek mindig is célja volt a különleges történelmi jelentőséggel bíró dokumentumok megőrzése. Ez elsősorban a pápák különböző formában történt megnyilatkozásaira vonatkozott. Az Archívum nem csak az archiválás és a konzerválás fontos feladatát látja el, hanem életerőt kíván adni annak a hagyománynak, amelyet Ferenc pápa Gustav Mahler szavaival fogalmazott meg: „a jövő garanciája és nem a hamu megőrzése”.

Digitalizálás és az egyes vatikáni kommunikációs intézmények archívumainak átvétele

A vatikáni médiának ez a küldetése most megerősítést nyert azáltal, hogy Paolo Ruffini prefektus létrehozta a Kommunikációs Dikasztérium Szerkesztőségeinek Multimediális Archívumát. Ez beilleszkedik a vatikáni jogi keretekbe és kapcsolódik a Szentszék Archívumai központi bizottságának tevékenységéhez. Ez az új Archívum kezeli és valósítja meg az egész dikasztérium szerkesztőségei dokumentumainak (szövegek, hanganyagok, fotók, videók) archiválását, egyben biztosítja a konzerválásukat és az ezekhez való hozzáférést. Az anyag teljes digitalizálása mellett az Archívum magában foglalja majd a Kommunikációs Dikasztérium részét képező médiafelüleletektől és intézményektől örökölt archívumokat is.

Együttműködés

Az Archívum vezetését Pietro Cocco-ra bízták, aki korábban a Vatikáni Rádió programigazgatójának helyettese volt. Az Archívum tevékenysége a műsorigazgatóság alá tartozik és együttműködik a Dikasztérium prefektusával, akinek iránymutatásai alapján végzi munkáját. Ez is kiemeli ennek az új valóságnak a jelentőségét. Együttműködik továbbá a Technológiai Igazgatóság audiovizuális archívumának részlegével az anyagbeszerzés, a technikai adatok bevitele és az elkészült dokumentumok áramlásának optimalizálása terén. A szerkesztőségek által készített anyagok felhasználási jogainak harmadik félnek való rendelkezésre bocsátása vagy megtiltása továbbra is a Dikasztérium Általános Ügyek Igazgatóságának feladata marad.

16 augusztus 2019, 16:30