Ferenc pápa beszédet intéz a chicagói Loyola Egyetem képviselőihez Ferenc pápa beszédet intéz a chicagói Loyola Egyetem képviselőihez  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A pápa a chicagói Loyola Egyetem munkatársainak: Legyetek „szorgalmas álmodozók”

Ferenc pápa szokatlan tanácsot adott a chicagói jezsuita egyetem képviselőinek, és arra buzdította őket, hogy legyenek „szorgalmas álmodozók”.

Stefan Von Kempis / Somogyi Viktória – Vatikán

„Ahhoz, hogy előre haladjunk az életben, álmodnunk kell” – mondta Ferenc pápa hétfőn az amerikai Loyola Egyetem munkatársainak tartott audienciáján. „Aki elvesztette az álmodozás képességét, abból hiányzik a kreativitás, hiányzik a költészet, és az élet költészet nélkül nem működik.” A Loyola Egyetem Chicagóban található, és a jezsuita rend vezeti, amelyhez a pápa is tartozik. Az elmúlt napokban az egyetem kuratóriumának tagjai Loyolai Szent Ignáchoz köthető helyekre zarándokoltak el. A baszk származású nemesember, Loyolai Szent Ignác alapította a jezsuita rendet a XVI. században. „Mindig tartsátok életben azt a vágyat, hogy elinduljatok egy utazásra, egy zarándoklatra” – mondta a pápa.

A Loyola Egyetem egyik képviselője köszönti a pápát
A Loyola Egyetem egyik képviselője köszönti a pápát

Dinamikus gyökerek

„Ahhoz, hogy előre haladjunk, mindig vissza kell térni a gyökereinkhez” – emlékeztetett a pápa. „Nem léphetünk előre gyökerek nélkül, amelyekből merítjük az erőt... Intézményetek gyökerei az Alapító, Szent Ignác tapasztalataiban rejlenek, aki mindig Istent helyezte előtérbe, és folyamatosan kereste Isten akaratát. Ez a szolgálatra törekvés szorgalmas keresésében mutatkozott meg.” A pápa arra is buzdította a jelenlevőket, hogy legyenek „a remény tanúi” a megosztottságokkal és konfliktusokkal jellemezhető világban. Véleménye szerint az egyetemeknek megvan a lehetőségük arra, hogy jobbá tegyék a világot, és valóban „döntő szerepet” játszottak a bonyolult időkben. „Nemcsak az a feladatunk, hogy ragyogó elméket neveljünk, hanem az is, hogy nagylelkű szíveket és hogy a minden ember méltóságát tiszteletben tartó lelkiismerettel rendelkező embereket neveljünk. A nevelés három szinten történik: az elmében, a szívben és a kezekben. Gondolkozz el, mit érzel és mit csinálsz, érezd, amit gondolsz és csinálsz, tedd, amit gondolsz és érzel” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A nevelés nem csupán a tudás átadása

Ferenc pápa szerint a nevelés több, mint a tudás puszta átadása: a megbékélést és az igazságosságot megtestesítő emberek képzéséről szól. „Az elme, a szív és a kezek nem fejlődhetnek külön egymástól, és csak együtt tudnak kapcsolatot teremteni a kor valóságával és követelményeivel.” A mai világnak szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik készek képességeiket mások szolgálatába állítani – folytatta a pápa. Csak akkor van esély arra, hogy a világ „békére leljen”.

Ferenc pápa a chicágói jezsuita egyetem küldöttségével
Ferenc pápa a chicágói jezsuita egyetem küldöttségével

Keresd az igazságot tanulmányozáson, hallgatáson és cselekvésen keresztül

A pápa arra hívta a chicagói Loyola Egyetem vezetőit, hogy mindig őrizzék meg az „útonjárás vágyát” és „menjenek az élet értelmét keresni”, és térjenek vissza a gyökerekhez, erőt merítve belőlük az előrelépéshez”. Ezért érdemes újra átgondolni Loyolai Szent Ignác tapasztalatát és szellemiségét. „Ennek jegyében haladjatok előre, és szolgáljatok.” Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a Jézus Társasága alapítójának „lelki útja”, amelyet „a megkülönböztetés és az igazságosság iránti elkötelezettség jellemez”, továbbra is útmutatásul szolgálhat az egyetemen dolgozók számára. „Ez a hagyomány arra hív ma benneteket, hogy keressétek az igazságot a komoly tanulmányok, a figyelmes meghallgatás és a bátor cselekvés által. Hála Istennek, hogy vannak konfliktusok, de a konfliktusok egy másik, magasabb szinten oldódnak meg. A konfliktusok arra késztetnek bennünket, hogy labirintusokban járjunk, és felülről jövő segítséggel lépünk ki a labirintusból, nem egyedül. A konfliktusok munkára késztetnek bennünket” – állapította meg Ferenc pápa.

Fenntartani a kultúrák és vallások közötti párbeszédet

Az előttünk álló úton „a kritikai érzéket, a megkülönböztető képességet és a globális kihívások iránti érzékenységet kell fejlesztenünk” – emelte ki a pápa, aki arra kérte az amerikai jezsuita egyetem képviselőit, hogy mindig tegyék fel maguknak a kérdést, hogyan járulhatnak hozzá, hogy a világ egy jobb hely legyen. Azt ajánlotta nekik, hogy „a kölcsönös megértés, az együttműködés és a különböző hagyományok, kultúrák és világnézetek közötti hidak építésének ösztönzése érdekében” gondoskodni kell a „kultúrák és a vallások közötti párbeszédről”.

A remény horizontja

„Remény nélkül nem lehet élni.” „A világrend válsága közepette, úgy tűnik, hiányzik a lehetséges jövő gondolata. És remény nélkül nem élhetünk. Ne feledkezzünk meg a reményről, amely horgony a parton, és kapaszkodjunk bele a kötelébe. A remény soha nem okoz csalódást!” – zárta beszédét Ferenc pápa a chicagói Loyola Egyetem képviselőihez.

21 május 2024, 17:55