Nagyon sok zarándok eljött a déli Mária imádságra   Nagyon sok zarándok eljött a déli Mária imádságra   (ANSA)

Jó Pásztor vasárnapja a hivatások világnapja – imádkozzunk az új papokért

A Regina Coeli elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja.

Vertse Márta - Vatikán

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy Húsvét negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: „Meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére”. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások többszólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye új papjait, akiket tegnap délután szenteltek fel a Szent Péter-bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért.

Párbeszéd és diplomácia a háború logikája helyett

A pápa ezután a közel-keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelések és a háború logikájának; ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. A Szentatya minden nap imádkozik a palesztinai és izraeli békéért. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt.

Ferenc pápa szomorúan értesült Matteo Pettinari atya, az Elefántcsontparton szolgálatot teljesítő fiatal Consolata-missziós szerzetes halálának híréről, akit „fáradhatatlan misszionáriusként” ismertek, és aki nagylelkű szolgálatáról nagyszerű tanúságot hagyott hátra. A Szentatya a hívek imáját kérte az elhunyt missziós szerzetes lelki üdvéért.

A pápa végül köszöntötte a római híveket, az olasz és külföldi zarándokokat, közöttük a bérmálkozásra készülő fiatalokat, akik Lombardiából és a római Szent Ágnes bazilika plébániájáról érkeztek.

22 április 2024, 10:11

A Regina Coeli (vagy Regina Caeli) egyike a négy Mária-antifónának (a másik három az Alma Redemptoris Mater, az Ave Regina Coelorum és a Salve Regina).

XIV. Benedek pápa 1742-ben rendelte el, hogy az Úrangyala helyett imádkozzuk állva a halál feletti győzelem jeléül a húsvéti időben, vagyis Húsvét vasárnaptól kezdve Pünkösd napjáig.

Az Úrangyalához hasonlóan naponta háromszor imádkozzuk: hajnalban, délben és naplementekor, hogy a napot Istennek és Máriának ajánljuk fel.

Ez az ősi antifóna egy kegyes hagyomány szerint a VI. vagy a X. századra nyúlik vissza, míg elterjedésének első írásos dokumentuma egy XIII. század első feléből származó ferences breviárium. Négy rövid verssorból áll, mindegyik Allelujával fejeződik be. Ezzel az imával a hívek Máriához, a Mennyek Királynőjéhez fordulnak, hogy vele együtt örüljenek Krisztus feltámadásának.

Ferenc pápa 2015. április 6-án, éppen a Regina Coeli elimádkozásakor, a Húsvét utáni napon tanácsolta, hogy milyen legyen a szívünk, amikor ezt az imát mondjuk:

„...Máriához fordulunk és arra hívjuk, hogy örvendezzen, mert Az, akit méhében hordozott, ígéretéhez híven feltámadt, és Mária közbenjárására bízzuk magunkat. Valójában a mi örömünk Mária örömének visszatükröződése, mert Ő az, aki megőrizte, és hittel őrzi a Jézussal történt eseményeket. Mondjuk el tehát ezt az imát a gyermekek meghatottságával, akik boldogok, mert Anyjuk boldog”. 

A legutóbbi Úrangyala / Regina Coeli imádságok

Olvasd el mindet >