79 éves korában, hosszú betegség után hunyt el Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita 79 éves korában, hosszú betegség után hunyt el Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita 

Ferenc pápa részvét-üzenetet küldött Neofit bolgár ortodox pátriárka halálára

2024. március 13-án, múlt héten szerdán, életének 79. évében, hosszú betegség után elhunyt Neofit, bolgár pátriárka, szófiai metropolita. Ferenc pápa pénteken részvét-üzenetet intézett Joan várnai metropolitához, melyben együttérzéséről és imáiról biztosítja az egész bolgár ortodox egyházat Neofit pátriárka halála kapcsán.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Ferenc pápa „mély szomorúsággal értesült Neofit pátriárka haláláról, aki a Bolgár Ortodox Egyház hitének nagy tanúságtevő alakja volt és őszinte részvétét nyilvánítja Ioan várnai metropolitának és a Bolgár Szent Szinódusnak. Neofit pátriárka értékes szolgálatot tett az evangélium terjesztése és a párbeszéd terén. Sok szenvedése ellenére is az alázat és az öröm embere maradt, az Úrnak és Egyházának szentelt élet példájaként. Mivel Krisztus Teste - itt a földön az Egyház - a feltámadt Úrban való élet kapuja, így a keresztény hívők számára a halál átmenetet jelent ebből a világból az Örök Életbe”. Ezért imádságos reményünk – szól a pápa üzenete –, hogy Őszentsége Neofit most ott él, „ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhaj” – ahogy azt az ortodox liturgia énekli. Ferenc pápa részvét-üzenetében „arról biztosítja a Bolgár Ortodox Egyház tagjait, hogy imádságaiban Krisztus Jézushoz folyamodik értük, aki „feltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott”. Végül a Szentatya a megvigasztalódás és a béke ajándékát kérte a bolgár ortodox hívek számára.”

18 március 2024, 17:25