Ferenc pápa: Szeretetközösség, részvétel, küldetés a szinódus kulcsszavai

A Szentlélek vezesse a szinódusi munkálatokat, melyek célja, hogy az egyház válaszoljon eredeti hivatására, Isten népének teljes bevonásával végezze küldetését. Ferenc pápa szombaton reggel erről beszélt a szinódusi megnyitót megelőző imádság és elmélkedés alkalmával.

Gedő Ágnes – Vatikán

Vasárnap délelőtt szentmisével nyitja meg ünnepélyesen Ferenc pápa a szinódust, amelyen a világ püspökei a szinodalitás témájáról értekeznek majd. A vatikáni új szinódusi aulában szombaton délelőtt imádság, elmélkedések, tanúságtételek hangzottak el. Ferenc pápa hangsúlyozta: a szinódus nem parlament, nem véleménykutatás, hanem egyházi esemény, ahol a főszereplő maga a Szentlélek. A Szentlélek nélkül nincs szinódus.

Éljük meg azzal az imával ezt a szinódust, ahogy Jézus fordult az Atyához övéi érdekében: „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Ján 17,21). Erre vagyunk hivatottak: az egységre, a szeretetközösségre, a testvériségre, ami abból születik, hogy érezzük Isten szeretetének egyesítő ölelését.

Ferenc pápa a szinódusi aulában
Ferenc pápa a szinódusi aulában

 A szinódus három kulcsszava: közösség, részvétel, küldetés

A Szentatya ezután meghatározta a szinódus három alapfogalmát, melyek: szeretetközösség, részvétel, küldetés. A közösség és a küldetés teológiai kifejezések, amelyek leírják az egyház misztériumát, melyet jó, ha emlékezetünkben tartunk. A II. Vatikáni Zsinat tisztázta, hogy a közösség magának az egyháznak a természetét fejezi ki. Azt is kijelentette, hogy az egyház küldetése Krisztus és Isten országának hirdetése és megteremtése minden ember számára. A zsinat fogadtatásának doktrinális, teológiai és lelkipásztori megfontolásai után Szent VI. Pál éppen ebbe a két szóba akarta tömöríteni a zsinat által meghatározott fő irányvonalakat: közösség és küldetés.

Bevonni a helyi egyházakat az előkészítésbe

Az 1985-ös szinódus lezárásakor, húsz évvel a zsinat után Szent II. János Pál is az egyház természetét, a koinóniát hangsúlyozta. Ebből fakad a küldetés, hogy az emberi család és Isten egységének jele legyünk. Hozzátette: kifejezetten jó, ha az egyházban rendes és alkalomadtán rendkívüli szinódusokat tartanak, melyeket jól elő kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy a helyi egyházakban is be kell vonni az előkészületekbe mindenkit. És itt érkezünk el a harmadik kulcsszóhoz: a részvételhez – mutatott rá Ferenc pápa. A közösség és a küldetés elvont fogalmak maradnak, ha nem társul hozzá a szinodalitásban kifejeződő konkrét egyházi gyakorlat, amibe mindenkit bevonunk. Vagyis a szinódus ünneplése mindig szép és fontos dolog, de csak akkor lesz gyümölcsöző, ha valóban az egyház élő kifejeződése, amit a valós részvétel és cselekvés jellemez.

Mario Grech bíboros szinódusi főtitkár a pápával
Mario Grech bíboros szinódusi főtitkár a pápával

Papok, világiak, férfiak és nők együtt veszünk részt

A részvétel pedig magából a keresztségből fakad, tehát minden megkeresztelt hívőre vonatkozik. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy részt vállaljunk az egyház életéből és küldetéséből. Isten népének valamennyi tagja – emelte ki a pápa -, nem csupán a papság, hanem a világiak ugyanúgy: lelkipásztori munkatársak, egyházmegyei és plébániai szervezetek, férfiak, nők egyaránt. A belépő a keresztség.

Ferenc pápa szólt a szinódus esetleges veszélyeiről is. Egyfelől nagy lehetőség a lelkipásztori megtérésre missziós és ökumenikus szinten egyaránt, másrészt ha csupán értelmiségiek elvont, formális értekezése marad, akkor meddő lesz. Tartalomra is szükség van, a papok és világiak közötti párbeszéd és együttműködés erősítésére. Olykor a papság körében bizonyos elitista magatartás figyelhető meg, mely elszakad a világi hívektől, és ez helytelen. Figyeljünk arra is, hogy ne ragadjunk bele a múlt jól bevált módszereibe: mindig is így csináltuk – jelszóval. Új problémákra nem lehet régi megoldásokat hozni.

Elmélkedés, ima a szinódus elején
Elmélkedés, ima a szinódus elején

Közelség, együttérzés, gyengédség

Éljük meg a szinódust kegyelmi időszaknak és kezdjük meg alapjaiban a szinodális egyház felé vezető utat. Legyen a szinódus alkalom egymás meghallgatására, a Szentlélek befogadására, az imádságra, elcsendesedésre. Legyünk a közelség egyháza – utalt a pápa Isten stílusára, mely a közelség, az együttérzés és a gyengédség. Úgy leszünk az Úr egyháza, ha mi is az ő stílusát követjük. Vezesse a szinódust a Szentlélek!

Fohász a Szentlélek eljöveteléért

Jöjj, Szentlélek! Te új nyelveket fakasztasz és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi egyház legyünk, amelyik szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel. Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát, ne vesszünk el a meddő vitákban! Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek, újítsd meg a föld arcát! Ámen – fohászkodott végül Ferenc pápa.

Isten népével együtt, ez a szinodalitás
Isten népével együtt, ez a szinodalitás
09 október 2021, 18:16