Ferenc pápa a Sant’Egidio Közösség találkozóján: Több oltást, kevesebb fegyvert!

Kötelezzük el magunkat a békéért, vállaljuk fel az együttérzés bátorságát, tekintsünk egymásra testvérként. Állítsuk meg a fegyverkereskedelmet, a vallási fanatizmust, és biztosítsunk ingyenes oltást mindenkinek – buzdított a pápa a Colosseumnál megtartott 35. vallásközi találkozón, amelyet a Sant’Egidio Közösség szervezett.

Gedő Ágnes – Vatikán

A valódi béke nem egyezkedést jelent, hanem a szív magatartását, ami az igazságosságból születik, a testvériségben növekszik, és az önzetlen odaadásban él. Ferenc pápa ezekkel a szavakkal jellemezte a békét, amire ma a világnak nagy szüksége van. Október 7-én, ragyogó kék ég alatt, szép őszi délutánon gyűltek össze a vallási és politikai vezetők az ókori Róma szimbólumát jelentő Colosseumnál. Ahogy a pápa és az előtte felszólaló rabbi megjegyezték: ez az épület régen az emberek közötti viadal, testvérgyilkosság helyszíne volt, de ma ez már másként van: testvérként tekintünk egymásra.

"Vallások és kultúrák párbeszédben: A népek testvérisége a föld jövője"

- Ezzel a címmel rendezték meg immár 35. alkalommal a találkozót, amelyet Szent II. János Pál pápa hívott életre 1986-ban Assisiben, azóta pedig minden évben más város ad otthont a vallásközi békeösszejövetelnek. Felszólalt a Sant’Egidio Közösség alapítója, Andrea Riccardi, Angela Merkel német kancellár, Ahmed et-Tajjeb, a kairói Al-Azhar egyetem nagyimámja, valamint Pinchas Goldschmidt, moszkvai főrabbi is.

Fontos, hogy imádkozzunk, és osztozzunk az aggodalomban világunk jelene és jövője miatt – hangsúlyozta Ferenc pápa. Az ima lefegyverzi a gyűlöletet az emberi szívekben. Merjünk bátran együttérezni embertársainkkal, akik - éljenek bár a föld másik részén - háborúk, járványok, katasztrófák következtében szenvednek. Ne engedjünk a közöny kísértésének, ne hagyjuk elaltatni az együttérzést szívünkben! Az elesettek, a migránsok, a gyermekek fájdalmát érezzük át, akiket megfosztanak a játékos gyermekkor felhőtlen örömétől! A mai globalizált társadalom látványosságot csinál a fájdalomból, de nem érez együtt vele. Mi legyünk empatikusak, ismerjük fel közös emberi mivoltunkat a maga fáradalmaival, küzdelmeivel, törékenységével. Gondoljunk arra, hogy ez ránk tartozik, ez velünk is megtörténhetett volna. Az igazi bátorság az együttérzés – szögezte le a pápa.

Vessünk véget a tragikus fegyverkereskedelemnek

A háború a politika és az emberiség kudarca – idézett Fratelli tutti – kezdetű enciklikájából a Szentatya. Nem szabad többé elfogadnunk és hűvösen puszta híradásnak tekintenünk a háborút. Ne hagyjuk, hogy a hatalmasok népek életével játszadozzanak! A népek élete nem játék, hanem komoly dolog, ami mindenkire tartozik. Nem hagyhatjuk néhány ember érdekének kényére-kedvére kiszolgáltatni, vagy szektás és nacionalista szenvedélyek prédájául esni. Ilyen a háború, az erőszak, a tragikus és mindig virágzó fegyverkereskedelem, mely gyakran háttérben marad és földalatti pénzmozgások táplálják.

Több oltást, kevesebb fegyvert

A szenvedők, az elnyomottak, a gyűlölet áldozatai, a kiselejtezettek – akik nevében a vallási vezetőknek fel kell szólalniuk – félnek, mert a világ számos részén a fegyveres összecsapások felülkerekednek a párbeszéden és az összefogáson. A pápa ezért emlékeztetett az Abu-Dhabiban aláírt emberi testvériség nyilatkozatra a békéért, amelyet az Al-Azhar egyetem nagyimámjával együtt írtak alá: „le kell fegyverezni az emberek szívét”. Le kell tenni a fegyvereket, csökkenteni a fegyverkezési költségeket és helyettük a humanitárius szükségleteket fedezni. A halál eszközeit átalakítani az élet eszközeivé. Ne legyenek üres szavak, hanem erőteljes kérés, melyet a vallási vezetők intéznek testvéreink javára, a háború és a halál ellen, annak a nevében, aki a béke és az élet. Kevesebb fegyvert és több ételt, kevesebb képmutatást és nagyobb átláthatóságot, több egyenlően elosztott vakcinát és kevesebb felelőtlenül eladott fegyvert!

Felszámolni a vallási fanatizmust

Szent II. János Pál pápa 1986-ban Assisiben útjára indította a békeimát, amit a Sant’Egidio Közösség tovább vitt, évről évre összegyűjtve a világ vallási, politikai és intézményi vezetőit. Assisi eredeti szellemiségére utalva Ferenc pápa nyugtázta az eddig elért eredményeket a másokkal való osztozás és párbeszéd útján, melynek alapfeltétele a szív folyamatos megtisztítása. Ha van olyan ember, aki megosztottságot és összeütközést akar szítani, mi hiszünk abban, hogy fontos együtt zarándokolnunk a békéért: mindig együtt, sohasem egymás ellenében. A pápa óva intett attól, hogy a vallásokban ellenségként állítsák be testvéreinket. A béke nem elsősorban egy tárgyalások útján elért megállapodás vagy egy érték, amiről beszélünk, hanem a szív magatartása. Az igazságosságból születik, a testvériségben növekszik és az önzetlenségben él. Arra ösztönöz, hogy az igazságot szolgáljuk és félelem, félreértés nélkül felemeljük szavunkat a rossz ellen, főleg, ha saját hittársunk követi el azt. A béke nevében irtsuk ki minden vallási hagyományból a fundamentalista kísértést, minden törekvést, hogy a testvért ellenségnek állítsák be! A világon sok ellentét, pártoskodás feszül, de mi megismételjük Ali imám szavait: „Az emberek kétfélék lehetnek: vagy testvéreid a hitben, vagy társaid az emberségben. Nincs más kategória”.

Kevesebb mérget és több szolidaritást

A béke iránti elkötelezettség összefonódik bolygónk védelmével, mely magán hordozza a közös otthonunk ellen elkövetett bűncselekmények látható hegeit. Bertalan pátriárka sokat tett a teremtett világ megóvásának tudatosításáért, és most Ferenc pápa is arra buzdítja a vallásokat, hogy szemlélődő és ne kizsákmányoló hozzáállást erősítsenek.

Testvérvallások, testvérnépek

Az ima és a cselekvés meg tudja változtatni a történelem irányát. Bátorság, kedves testvérek! Előttünk egy látomás, amiben sok fiatal és jóakaratú ember osztozik: a föld mint közös otthonunk, melyet testvérnépek laknak. Igen, álmodjunk testvérvallásokat és testvérnépeket! Testvérvallásokat, melyek segítenek a népeknek, hogy békében legyenek egymás testvérei, a teremtett világ, közös otthonunk megbékélt őrzői! – fohászkodott végül Ferenc pápa.

Photogallery

A találkozó képei
08 október 2021, 14:49