I. János Pál pápa I. János Pál pápa 

Boldoggá avatják I. János Pál pápát

Ferenc pápa engedélyezte a Szentté avatási Ügyek Kongregációjának az I. János Pál pápa életéhez fűződő csoda dekrétumának kihirdetését, így a hívek körében oly szeretett pápa boldoggá avatása megvalósulhat.

Horváth Hajnalka – Vatikán

Ferenc pápa október 13-án délelőtt fogadta Marcello Semeraro bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát, amelynek során engedélyt adott az I. János Pál pápa közbenjárásának köszönhető csodálatos gyógyulás dekrétumának közzétételére, azaz Albino Luciani boldoggá avatásra. A hívek nagy szeretetének örvendő pápához fűződik egy 11 éves kislány csodálatos gyógyulása, aki súlyos, akut gyulladásos encefalopatiában szenvedett és életveszélyes állapotban volt. Klinikai állapota nagyon súlyos volt, mindennapos epileptikus rohamai voltak. Életéért a kórház plébániájának hívei imádkoztak, Luciani pápa közbenjárását kérve gyógyulásáért.

Amikor pap leszel, állj a szegények mellett

I. János Pál pápa mindössze 33 napig szolgált Péter utódaként, ugyanis 1978. szeptember 28-a éjjelén hirtelen és váratlanul elhunyt, az őt segítő szerzetes nővér talált rá másnap reggel. Albino Luciani 1912. október 17-én született az észak-olaszországi Canale d’Agordo-ban. Édesapja a következő szavakkal indította útjára fiát a szemináriumba: „Remélem, hogy amikor pap leszel, a szegények oldalán fogsz állni, mert Krisztus is mellettük állt”. Albino Luciani egész életében ezekhez a szavakhoz igazította cselekedeteit.

I. János Pál pápa életútja röviden

1935-ben szentelték pappá, majd 1958-ban, XXIII. János pápává választását követően Vittorio Veneto püspökének nevezte ki. Részt vett a II. vatikáni zsinaton, amelynek iránymutatásait elhivatottsággal alkalmazta szolgálatában. Azokban az években, amikor a fogamzásgátló tabletta bevezetéséről folyt a vita, Luciani főpásztor az egyház nyitottságára buzdított a kérdésben, viszont VI. Pál pápa 1968-ban megjelent Humanae Vitae enciklikáját követően, amely a tablettát erkölcsileg tiltottnak nyilvánította, Luciani főpásztor népszerűsítette a dokumentumot és a pápai tanítást. VI. Pál pápa nagyra értékelte Luciani főpásztor tevékenységét, és velencei pátriárkának nevezte ki 1969-ben, majd 1973-ban bíborossá kreálta.

I. János Pál pápa a hívek nagy szeretetének örvend ma is

Luciani bíboros a szegények támogatója volt, akit egyszerűségéről ismertek a hívek. Mindig is támadta a pénz gátlástalan felhasználását, több soron felszólalt ellene a luxust, a pénzpazarlást önzésnek és a szegények elleni érzéketlenségnek nevezve, amelynek kiszámíthatatlan következményei is lehetnek a társadalomban. Tanítása ma is aktuális.

Albino Luciani evangéliumi egyszerűségben élt, kiváló kommunikátor volt, és teljes mértékben megvalósította életében mindazt, amit a híveknek tanított. Egyszerűség, támogatás, szegénység, Jézus irgalmához és gyengédségéhez való ragaszkodás – e szavakkal jellemezte Luciani pápa magisztériumát Stefania Falasca, a boldoggá avatási eljárás viceposztulátora. Rövid, mindössze 33 napos pontifikátusa elég volt arra, hogy több millió ember szívébe belopja magát, akik alázatossága és a szegények védelmében mondott szavai miatt szeretettel voltak és vannak iránta ma is.

Közbenjárása által egy 11 éves kislány csodálatos módon meggyógyult betegségéből

Albino Luciani a János Pál nevet választotta magának pápaként, amellyel két elődjére, XXIII. Jánosra és Szent VI. Pálra emlékezett, valamint a II. vatikáni zsinat tanítása megvalósításának folytatásaként. Pápává választását követően egy szerdai audiencia alkalmával, szabadon mondott beszédében arról beszélt, hogy kisgyermekként megtapasztalta az éhezést. Életszentségének híre halálát követően gyorsan terjedt, a hívek imádkoztak hozzá és közbenjárását kérték, majd kezdeményezték boldoggá avatását, amely egy alapos kivizsgálási folyamatot követően most valóra válhat.    

14 október 2021, 15:03