Ferenc pápa az idősekkel Ferenc pápa az idősekkel 

A pápa közös imája a nagyszülőkkel és az idősekkel

A nagyszülők és idősek első világnapjára készülve, amely július 25-én lesz, a Szentatya és néhány, más-más földrészen élő idős ember videófelvételt készített, amelyben együtt imádkoznak. Különböző nyelveken fohászkodnak a pandémia és a háborúk végéért és hálád adnak a hosszú élet adományáért, amelyet öröm és bánat is jellemzett, de sosem hiányzott belőle Isten vigasza.

Gabriella Ceraso / Horváth Hajnalka – Vatikán

A videófelvételen egy közös imát mond el Ferenc pápa a világ különböző pontjain élő idősekkel: nagyszülők, nők és férfiak, házaspárok, akik különböző földrészekről és országokból kapcsolódtak be a fohászba. Egymástól fizikailag ugyan messze vannak, de mégis közel, hiszen egyesülnek a hitben, az ima erejében eggyé válva Ferenc pápával és az emberiséggel. Az Úrhoz fohászkodnak a pandémia és a világot sújtó összes háború végéért, de köszönetüket is kifejezik az örömökért és nehézségekért, a hosszú életért, amelyből sosem hiányzott az Úr élő jelenléte és támogatása. A videófelvételen a Szentatya kezdi el az imát, amit felváltva folytatnak az idősek. Köztük van a világ legidősebb főpásztora is, a 101 éves Laurent Noël püspök.

Július 25-én ünnepeljük az Idősek első világnapját a Szentatya kívánsága szerint

A világnapon a Szent Péter bazilikában délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizációért Pápai Tanács elnöke. A szentmisén kétezer hívő vesz részt a római egyházmegyéből, köztük nagyszülők és unokáik, valamint nagyszámban azok az idősek, akik a pandémia kezdete óta első alkalommal hagyják el tartózkodási helyüket. A szentmise végén a jelenlévő fiatalok egy szál virágot ajándékoznak majd az időseknek Ferenc pápa világnapra szóló üzenetével, amely így hangzik: „Mindennap veled vagyok”. A világnapot az egyházmegyék és plébániák is megünneplik. Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa arra hívja a fiatalokat az alkalomból, hogy látogassák meg nagyszüleiket, vagy az egyedül élő idős embereket, és adják át nekik a Szentatya üzenetét, valamint imádkozzák el közösen a videóban bemutatott fohászt. Megjegyezzük, hogy az idősek világnapján teljes búcsút engedélyezett a Szentatya a szokásos feltételek szerint.

A videó itt érhető el: https://bit.ly/elderly2021 

A világnap imája:

Köszönetet mondok neked, Uram, a Te jelenléted vigaszáért:

még a magány idején is, Te vagy az én reményem és bizalmam,

Te vagy kősziklám és váram ifjúkorom óta!

Köszönöm, hogy családot adtál számomra és

hogy hosszú élettel áldottál meg.

Köszönöm neked az örömök és a nehézségek pillanatait,

az álmokat, amelyek már valóra váltak az életemben,

és azokat az álmokat, amelyek még előttem állnak.

Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,

amelyre Te meghívsz engem.

Növeld, Uram, hitemet, tégy engem békéd eszközévé,

taníts meg arra, hogy átöleljem mindazokat,

akik nálam jobban szenvednek,

add, hogy soha ne szűnjek meg álmodni

és meséljek csodáidról az új nemzedékeknek.

Védd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat,

hogy az evangélium világossága eljusson a föld végső határáig.

Küldd el Szentlelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot,

hogy a világjárvány vihara lecsillapodjon,

hogy a szegények vigasztalásra leljenek és a háborúk véget érjenek.

Te légy támaszom az idős kor gyengeségében és segíts,

hogy teljes életet éljek minden egyes pillanatban,

amelyet Te adsz nekem, abban a bizonyosságban,

hogy minden nap velem vagy, egészen a világ végéig. Ámen.

(Fordította a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet)

A világnap a pápa különleges kívánságára jött létre

Az Idősek Világnapja július negyedik vasárnapjára esik, Szent Anna és Szent Joachim, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepének alkalmából. Ferenc pápa különösen szerette volna ezt a világnapot, amely alkalmat ad az idős korért való hálaadásra, és arra, hogy az életet és a hitet előttünk átadó embereket ünnepeljük. A Szenatya a világnapra írt üzenetében az idős kor három nagy küldetését fogalmazza meg: a gyökereink megőrzése, a hit átadása a fiataloknak, a kisebbekről való gondoskodás. A világnap meghívás arra is, hogy a magányos idős emberek felé forduljunk, akik a pandémia idején még elhagyatottabbá váltak. A világnap üzenete „Mindennap veled vagyok” és a most közzétett ima is erre hívja fel a figyelmet.

A pápa imája az idősekkel
24 július 2021, 13:09