Rosario Livatino vértanú bíró Rosario Livatino vértanú bíró 

Ferenc pápa a maffia által meggyilkolt szicíliai bíró, Livatino vértanúságáról

Vincenzo Bertolone könyvéhez maga a pápa írt előszót, melyben méltatja a bíró következetes, keresztény magatartását. Egész életét áthatotta az evangéliumi értékek tisztelete. A Rosario Livatino vértanúságáról szóló dekrétumot tavaly decemberben hagyta jóvá a Szentatya.

Gedő Ágnes – Vatikán

Rosario Angelo Livatinót alig 38 évesen gyilkolta meg a szicíliai maffia, keresztényi és szakmai hűsége iránti gyűlöletből. Utolsó szavai ezek voltak: „Fiúk, mit követtem el ellenetek?”, mielőtt - ahogy egy barátja fogalmazott – „gyermekjézusi” arcát eltorzították a pisztolylövedékek. Egy haldokló próféta szavai voltak ezek, aki tudta, hogy nem szolgált rá a halálra. Korunk Heródesei ellen kiáltott, akik nem törődve az ártatlansággal, serdülőket is beszerveznek, hogy kíméletlen gyilkosokká neveljék, és halálosztásra küldjék őket. A fájdalom és egyben az igazság kiáltása, mely erejével a maffia seregeit szétzúzza, és rávilágít arra az ellentmondásra, miszerint a maffiózók katolikusnak vallják magukat, mégis megtapossák az evangélium értékeit: elsőként az emberi élet tiszteletét.

Ferenc pápa 2019-ben a Livatino Ta nulmányközpont tagjaival
Ferenc pápa 2019-ben a Livatino Ta nulmányközpont tagjaival

Vértanúsága legyen az egyetértés és társadalmi megbékélés magva

Ferenc pápa előszavában idéz 2019. november 29-én mondott beszédéből, melyben Livatino követésére biztatta a bírákat és a jog területén dolgozókat. Következetes volt hitében és foglalkozásában, megfontolásai ma is meglepően időszerűek. Hite az igazság gyakorlásában nyilvánul meg, mert a felebarát javát szolgálja. Jogi diplomája megszerzése után a lehető legjobban akarta végezni bírói feladatát. Szenvedett, amikor elmarasztaló ítéletet kellett hoznia a vádlottakkal szemben, mindenkivel kivétel nélkül emberségesen bánt. A törvény szerint járt el, és közben keresztényként fölvetette magának a megbocsátás kérdését. Teljesen ráhagyatkozott Istenre a mindennapokban, és ebben követendő példa valamennyi ember számára. Különösen a fiatalok példaképe lehet, akiket ma is megkísértenek az erőszak, a korrupció, a hatalmaskodás és a halál szolgálatában álló maffiák szirénhangjai. Vértanúsága a hitről és az igazságosságról legyen az egyetértés és a társadalmi béke magva; annak példája, hogy valamennyien testvérnek érezzük egymást, ne riválisnak vagy ellenségnek.

A 2019-es audiencián
A 2019-es audiencián

Folyamatban van boldoggá avatása

Krisztus jó illata, melyet a fiatal bíró mártírhalált halt teste áraszt, legyen az újjászületés magva mindenki számára – ahogy azóta gyilkosai közül többek esetében történt, akik a megbánás és a megtérés útjára léptek. Különösen azok számára, akik most is az erőszak, a háborúk, merényletek közepette élnek, akiket faji vagy vallási okokból üldöznek, vagy eltipornak emberi méltóságukban. Adjunk hálát Rosario Angelo Livatino életpéldájáért, akinek már folyamatban van boldoggá avatási eljárása. Azért, hogy minden nap megvívta az igazak küzdelmét, a hit csatáját alázattal, szelíden és irgalmasan. Mindig és csakis Krisztus nevében, anélkül, hogy elhagyta volna a hitet és az igazságosságot, még közvetlenül élete kockáztatása árán is. Ez a földbe hullott mag, mely gyümölcsöt terem.

02 április 2021, 13:29