A Szent Péter-bazilika kupolája A Szent Péter-bazilika kupolája 

A pápa csökkenti a vatikáni bíborosok és elöljárók fizetését a Covid-válság miatt

10%-kal a bíborosok, 8%-kal a dikasztériumi vezetők és titkárok fizetése csökken, míg a papok és szerzetesek 3%-kal kevesebb pénzt vihetnek haza a hónap végén. A világi alkalmazottak két évente esedékes béremelését is befagyasztották 2023-ig.

Gedő Ágnes – Vatikán

Ahhoz, hogy a jövőben fenntartható legyen a gazdaság, ma meg kell hozni bizonyos döntéseket. Az egyik ilyen intézkedés az alkalmazottak jövedelmét érinti. Ferenc pápa e szavakkal kezdi motu proprio rendelkezését, melyet március 24-én tett közzé. Ennek értelmében arányosan és határozatlan időre 10%-kal csökkenti a bíborosok fizetését; 8%-kal a dikasztériumok vezetőinek és titkárainak a bérét; míg a Szentszéknél szolgálatot teljesítő valamennyi pap, szerzetes és szerzetesnő 3%-os fizetéscsökkenéssel számolhat. Valamennyi szentszéki alkalmazott – a fent említettek – esetében is 2023-ig felfüggesztik a két évente automatikusan járó fizetésemelést (kivéve azoknál a világi alkalmazottaknál, akik a 10-es bértáblán maximum a harmadik szintű besorolás alá esnek).

Mérleghiány, pandémia

A pápa nem akar senkit elbocsátani, de a költségeket vissza kell szorítani. Ezért döntött úgy, hogy az arányosság és a fokozatosság elve mentén kisebb módosításokat eszközöl, főként a papok, szerzetesek és a magasabb beosztású alkalmazottak esetében. A pápa döntését a Szentszék gazdasági helyzetének több éve jelentkező mérleghiánya indokolta, amire a pandémia erősen rányomta a bélyegét, hiszen negatívan befolyásolta a Szentszék és Vatikánvárosi Állam valamennyi bevételi forrását. A rendelkezés célja, hogy más intézkedésekkel összhangban gazdaságilag fenntarthatóvá tegye a jövőben az egyház központi szerveinek küldetését.

Elsősorban a vezetők fizetése csökken

A pápai motu proprio értelmében tehát 2021. április elsejétől a szentszéki bíborosok jövedelme 10%-kal csökken. A szentszéki és vatikánvárosi kormányzóságnál, illetve a hozzá kapcsolódó hivatalokban dolgozók fizetése, amennyiben C és C1 kategóriába tartoznak, vagyis dikasztérium vezetők és titkárok, 8%-kal lesz kevesebb. Három százalékos csökkenést rendelt el a pápa általában véve minden klerikus vagy szerzetes alkalmazott esetében a C2 bértáblától az első szintű besorolásig. Ez az intézkedés tehát a világi dolgozókat kivéve mindenkire vonatkozik. Az említett jövedelemcsökkenést kivételes esetekben nem hajtják végre, amennyiben egészségügyi kiadásokról van szó.

Szünetel a fizetésemelés

A Szentszéknél, a Kormányzóságnál és a hozzá kapcsolódó intézményeknél foglalkoztatott minden alkalmazottat érinti a két évre befagyasztott fizetésemelés. 2021. április 1. és 2023. március 31-e között tehát minden, egyébként automatikusan két évente megvalósuló fizetésemelkedés szünetel, a korábban felsorolt vezetők esetében is. A világi alkalmazottaknál a negyedik kategóriánál alacsonyabb bértábla besorolásúakra nem vonatkozik a megszorítás. A pápai motu proprio rendelkezései érvényesek a római vikariátus, a pápai bazilikák káptalanjai, a Lateráni bazilika, a Santa Maria Maggiore bazilika, a Szent Péter műhely és Falakon kívüli Szent Pál bazilika dolgozóira egyaránt.

26 március 2021, 13:26