2020.09.08 Nomina vescovo di Subotica mons. Slavko Večerin 2020.09.08 Nomina vescovo di Subotica mons. Slavko Večerin 

Slavko Večerin atyát nevezte ki Ferenc pápa Szabadka új püspökévé

Szeptember 8-án kedden Ferenc pápa – elfogadva a 77 éves Pénzes János püspök korhatár miatti lemondását – a szabadkai egyházmegye élére annak eddigi általános helynökét, Slavko Večerin atyát nevezte ki.

P. Vértesaljai László – Vatikán

A horvát származású Slavko Večerin atya 1957. június 6-án született a Szabadka melletti Palicsfürdőn. Érettségije után a szabadkai egyházmegyébe kérte a felvételét, majd a zágrábi nagyszemináriumba lépett, ahol papképzése mellett teológiai tanulmányait folytatta. Ennek végeztével 1983. augusztus 14-én szentelték pappá a szabadkai egyházmegye papjaként. 1983 és 1985 között kápláni szolgálatot folytatott Zomboron az ottani Szentháromság plébánián, majd a bácsi Szent Pál plébánián, ahonnét ellátta a közeli Dernye és Bácstóváros lelkipásztori gondozását.           

Ezt követően a szabadkai egyházmegye „Paulinum” kisszemináriumának lett a lelkivezetője, egyúttal kinevezték egyházmegyei levéltárosnak is, miközben a szabadkai Szent Rókus plébánián lelkipásztori kisegítőként dolgozott 1991 és 1994 között. Az 1989-ben szentelt Pénzes János szabadkai püspök nevezte ki Slavko Večerin atyát 1994-ben püspöki titkárává, amit ő 11 éven át folytatott, de ezzel párhuzamosan a bajmoki Szent Péter-Pál plébánia vezetését is betöltötte. Tizenöt évvel ezelőtt, 2005. november 28-án nevezték ki a püspökség vikáriusává, általános helynökévé, melyet mostani püspöki kinevezéséig betöltött. Időközben 2011 és 2016 között a szabadkai Mária, az Egyház Anyja plébánia plébánosi tisztét látta el. Általános püspöki helynökként az egyházmegye több bizottságának volt vezetője és tagja is. 2016-ban lett a zombori Szent Kereszt felmagasztalása egyházközség plébánosa. Slavko Večerin atya, kinevezett szabadkai püspök - a horvát anyanyelvén túl - szerbül és magyarul is beszél.

          

 

08 szeptember 2020, 13:43