Pope Francis Angelus Prayer Pope Francis Angelus Prayer 

A pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után

Ferenc pápa mindenekelőtt Örményország és Azerbajdzsán békéjéért imádkozott, majd hálát adott Istennek az olasz helyi egyház új boldogjáért, végül emlékeztetett a Migránsok és Menekültek, valamint a Turizmus világnapjára.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa imája a Kaukázus térségének békéjéért

„Aggasztó jelentések érkeztek a Kaukázus térségében történt összecsapásokról. Imádkozom a Kaukázus békéjéért” – mondta Ferenc pápa, arra kérve a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tegyenek jóakaratú és testvéri gesztusokat, a problémákat ne az erő és a fegyverek alkalmazásával, hanem párbeszéd és tárgyalások útján oldják meg. A pápa arra kérte a Szent Péter téren lévő híveket, hogy csöndben imádkozzanak közösen Kaukázus békéjéért.

Új boldoggal gazdagodott az olasz helyi egyház

A pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Nápolyban a boldogok sorába iktatták a Legszentebb Oltáriszentségről nevezett Maria Luigia szerzetes nővért, a Szent Kereszt imádói ferences nővérek kongregációjának alapítóját. A pápa hálát adott Istennek ezért az új boldogért, aki példát mutatott a Kálvária misztériumának szemlélésére és fáradhatatlanul gyakorolta a jótékony szeretetet.

„Mint Jézus Krisztus, menekülni kényszerültek” 

Az egyház vasárnap ünnepelte a Migránsok és Menekültek Világnapját. Ebből az alkalomból Ferenc pápa köszöntötte a menekülteket és migránsokat, akik a „Tudtukon kívül angyalok” (vö. Zsid 13,2) elnevezésű szoborcsoport körül foglaltak helyet a Szent Péter téren. A pápa utalt rá, hogy idén a hazájukon belül kitelepítettekhez intézte világnapi üzenetét, akik Jézushoz és családjához hasonlóan kényszerülnek elmenekülni otthonukból. „Mint Jézus Krisztus, menekülni kényszerültek”  - idézte fel az üzenet címét a pápa, majd imáiról biztosította a kitelepítetteket és a migránsokat, valamint mindazokat, akik segítséget nyújtanak számukra.

A pápa bátorítása a turizmusban dolgozóknak

A Turizmus Világnapjáról szólva a pápa megállapította, hogy a pandémia súlyos csapást mért a turisztika ágazatára is, amely nagyon fontos sok ország számára. Ismételten bátorító szavakat intézett a szakterület dolgozóihoz, különös tekintettel a családi vállalkozásokra és a fiatalokra. Annak a kívánságának adott hangot, hogy hamarosan maguk mögött tudják a hagyni a jelenlegi nehézségeket.

Ferenc pápa végül a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat köszöntötte, megállapítva, hogy sok ország zászlója látható a téren. Külön üdvözölte a nőket és az október elsején esedékes világnap alkalmából mindazokat, akik elkötelezték magukat a mellrák elleni küzdelemben.

28 szeptember 2020, 10:37