2019.04.07 mani, unione famiglia, sostegno, amore bambini e genitori, madre e padre 2019.04.07 mani, unione famiglia, sostegno, amore bambini e genitori, madre e padre 

Ferenc pápa a katolikus sajtóhoz: Egység a különbözőségben; a média segítse a közjót

A Szentlélekre figyelve felül tudunk emelkedni a fajgyűlöleten és a közömbösségen. Erre emlékeztet Ferenc pápa üzenetében, melyet a Katolikus Média Konferencia idei találkozójára küldött. Nagyon fontos, hogy egységben maradjunk, mert korunkban a katolikus közösség is polarizálódott.

Gedő Ágnes / Debora Donnini – Vatikán

Világunkat megosztottság jellemzi, ezért olyan tömegkommunikációs eszközökre és emberekre van szükség, akik képesek hidat építeni és védelmezni az életet. A különbözőségben is megtartott egységre szólítja a pápa az USA és Kanada Katolikus Sajtószövetségét (Catholic Press Association), akik június 30-a és július 2-a között tartják összejövetelüket, a járvány miatt idén virtuális módon.

A média összeköti az embereket, megnyitja az elmét és a szívet

A 2020-as találkozó témája: „Elválasztva is együtt” (Together While Apart) arra utal, hogy az egészségügyi válsághelyzet elkülönítésre ítélt minket, mégis fontos egységben maradunk. Ferenc pápa a tavalyi Tömegtájékoztatási Világnapra írt üzenetében rámutatott, hogy „mennyire fontos a média küldetése az emberek összetartásában. Lerövidíti a távolságokat, tájékoztat, megnyitja az elmét és a szívet az igazság előtt”.

Segítség a jó és a rossz megkülönböztetésében

Az egységre való törekvés a különbözőség megtartásával az Egyesült Államok mottójában szerepel, tehát ez kell, hogy ösztönözze a sajtószolgálatot is, melyet a közjó érdekében folyatnak. Ma még sürgetőbb erre az igény, hiszen korunkat konfliktusok és polarizáció jellemzi, mely nem kíméli a katolikus közösséget sem. A pápa üzenetében kifejti, hogy a médiának ma milyennek kell lennie: hídépítőnek, életvédőnek, a látható és láthatatlan falakat ledöntőnek, mivel azok megakadályozzák az őszinte párbeszédet és a valódi kommunikációt. A médiának segíteni kell a személyeket, főként a fiatalokat, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, hogy megfelelően tudjanak ítélni, világos és objektív tények alapján. Segíteni, hogy megértsék, fontos elköteleződni az igazságosság, a társadalmi egyetértés és közös otthonunk tisztelete iránt. Olyan elvhű férfiakra és nőkre van szükségünk, akik megóvják a kommunikációt mindattól, ami eltorzíthatja, vagy más célokra fordíthatja.

Legyetek az egység jele egymás között

A pápa tehát azt kéri a katolikus sajtó munkatársaitól, hogy legyenek az egymás közötti egység jelei, függetlenül az adott médium nagyságától, hiszen az egyházban nem ezek a kategóriák számítanak. Az egyházban mindannyian ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk. A kommunikáció továbbá nemcsak szakmai hozzáértés kérdése. Személyesen kell tanúságot tenni az üzenet igazságáról, amit közvetítünk, mivel minden közlés végső forrása Isten élete, aki megosztja velünk isteni életének kincseit. Tőlünk pedig azt kéri, hogy mi is adjuk tovább ezt a gazdagságot másoknak, igazságát egységben szolgálva.

A keresztény kommunikátorok az igazság és az emberi méltóság szolgálatában

Ferenc pápa emlékeztet: tekintsünk a Szentlélekre, mert csak így tudunk hatékonyan működni azért, hogy felülemelkedjünk a rasszizmus, az igazságtalanság és a közöny betegségein. Segítsünk másoknak is, hogy az adott helyzeteket és személyeket a Lélek szemével lássák. Ahol világunk túl gyakran beszél jelzőkkel és határozószókkal, a keresztény kommunikátorok főneveket használjanak, melyek az igazság csöndes követelését és az emberi méltóságot segítik. Ahol pedig a világ konfliktusokat és megosztottságot lát, adjanak hangot a szegények, valamint az irgalomra és megértésre váró rászorulók elvárásainak.

Legyünk egységesek és erősek a múlékony divatirányzatokkal szemben

Ferenc pápa így ír még az amerikai és kanadai katolikus sajtó képviselőihez: „A Róma püspökével való szeretetközösség, mely mindig is jellemezte országaitok sajtóját, tartson meg a hit egységében, erősnek a kulturális divatirányzatokkal szemben, melyekből hiányzik az evangéliumi igazság illata”. Üzenete végén a Szentatya emlékeztet rá, hogy hétfőn tartottuk Szent Péter és Pál apostolok ünnepét, majd arra buzdít, hogy imádkozzunk együtt a békéért az egész világon.

01 július 2020, 12:28