2019.10.28 Archivio segreto vaticano che da oggi, per decisione di Papa Francesco con Motu Proprio, cambia nome. Si chiamerà Archivio apostolico vaticano 2019.10.28 Archivio segreto vaticano che da oggi, per decisione di Papa Francesco con Motu Proprio, cambia nome. Si chiamerà Archivio apostolico vaticano 

XII. Piusz archívum: a pápaság állandó figyelme a zsidók iránt

Matteo Luigi Napolitano történész, a XII. Piusz pápaságát érintő archívum megnyitása első napjának tapasztalatát osztja meg a rádióval: a dokumentumok a Vatikán figyelmét igazolják a zsidók sorsa iránt és feltárják a nácik tevékenységét, ahogy lehallgatták és ellenőrizték a Szentszék kommunikációját.

Fabio Colagrande / P. Vértesaljai László SJ – Vatikán            

Szentszéki javaslatra emlékülés a Shoah-ról az ENSZ New York-i üvegpalotájában  

A Shoah közeli emléknapja alkalmából az ENSZ első alkalommal tartott megemlékezést a New York-i üvegpalotában, mely a Szentszék állandó ENSZ képviseletének kifejezett kívánságára valósult meg. A felszólalók között volt Matteo Luigi Napolitano olasz történész, egyetemi tanár, a Pápai Történelemtudományi Bizottság tagja. A történész, miután hétfőn az elsők között tanulmányozta a vatikáni archívumot, rádiónk mikrofonja előtt beszámolt friss tapasztalatairól.

Valódi digitális levéltári demokrácia

„Lelkesedést és örömöt” talált a történészek között a „közvetlen kutatás lehetősége miatt”. „Jóllehet a Szentszék döntései XII. Piusz pápasága alatt 1939-től 1958-ig már ismertek, mégis a történész számára az archívumban végzett kutatás során bizonyos összefüggések és folyamatok feltárása mindenképpen nagyon fontos”. A megnyitott vatikáni archívum sajátossága, hogy „a kutatók egyidejűleg tanulmányozhatnak minden dokumentumot, aminek követeztében senkinek sem kell várakoznia”. „A számítógépes rendszer lehetővé teszi, hogy a XII. Piuszról szóló dokumentumok egyes sorozatait, osztályait és alosztályait lehívják, ami egy valódi digitális levéltári demokrácia”.

Szilárd kapcsolatrendszerek a zsidók mentése érdekében  

„A dokumentumok tanúsága szerint állandó volt a Vatikán Figyelme a zsidók iránt. Az egyik sorozatcím „A fajuk és vallásuk miatt üldözöttek segítése és támogatása” anyag az 1938 - 1946 közötti időszakot öleli fel. Ennek megfelelően nincs egyenetlenség vagy folytonossági hiány a XI. Piusz és XII. Piusz pápasága között”. „Mindkét időszakban intézkedtek a kivándorlás előmozdítására és a semleges országok vízumaival kapcsolatban a második világháború alatt. Dokumentumok igazolják amerikai állampolgárok, sőt az amerikai kormány háláját mindazért, amit a Szentszék a zsidókért tett, továbbá az iratok szilárd kapcsolatrendszerekre utalnak, melyek üldözött zsidókat menekítettek meg mindkét pápaság alatt”. Mindez „életfontosságúvá lett a második világháború kitörésekor, amikor Hitler nekifogott az európai zsidóság módszeres kiirtásához”.   

A nácik által feltört pecsétek tanúbizonysága

A dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a „náci titkosszolgálat rendkívüli ellenőrzése alatt tartotta a Pápa követségét Németországban, aztán elsősorban a Vatikánt, majd a berlini nunciatúrát, vagyis a Szentszék és a nunciatúra kapcsolatát. Ennek igazolására szolgálnak XII. Piusznak az úgynevezett „fehér dobozai”, amiket a dolgozószobájában őriztek a legbizalmasabb módon. Ezek között van egy füzet, melyet 1941-ben így címkéztek föl: „A németországi apostoli nuncius által küldött vatikáni postai küldemények, melyeket a náci hatóság nem hamisított meg”. „A nuncius kifejezetten feltört pecséteket küld annak bizonyítására, hogy a nácik módszeresen feltartóztatták és ellenőrizték a Szentszék levelezését, mely akkor is diplomáciai mentességet élvezett”. „A Szentszék és a náci Németország közötti nehézség azóta fennáll, amióta 1933-ban aláírták a konkordátumot”.   

Sajnálatos vádaskodás még ma is  

Vannak, akik éppen most, az archívum megnyitásakor arról beszélnek, hogy XII. Piusz nem mentette a zsidókat. Napolitano történész „megdöbbenten” állapítja meg, hogy „bizonyos új történetírói irányzat már akkor meghatározza a tényeket, mielőtt a levéltár megnyílt volna. Akkor mit lehetne azokról a dokumentumokról szólni, melyeket XII. Piusznak küldtek mindarról, amit a zsidók mentése érdekében tettek? Ott van például a Szent Péter kanonokjának a dokumentuma, mely felsorolja az egyházi intézményekben, köztük a Castel Gandolfóban, a Pápa nyári nyaralójában megmentett zsidó személyek névsorát. A Szentszék személyes feljegyzésű füzetek formájában ellenőrzés alatt tartotta az európai zsidók sorsának a kérdését és segítséget kért ehhez a nemzetközi szervezetektől”. „A dokumentumok tanulmányozása hosszú időt igényel”, ám Napolitano történész „biztos abban, hogy mind tisztábban látható lesz a Szentszék szerepének a dokumentálása”. Végül megjegyzi, hogy „a Szentszék esetében csendről beszélni, különös magyarázatot igényel. XII. Piusz csendje hatékony csend volt abban a háborús időszakban, erről beszélnek a bencés apátságokban kiállított hamis dokumentumok, melynek segítségével készítették elő Olaszországban és másutt is az ellenállást. Ezek az apátságok csendben, de hatékonyan dolgoztak” – hangsúlyozta Matteo Luigi Napolitano történész, a Pápai Történelemtudományi Bizottság tagja a Vatikáni Rádiónak adott interjújában.                                           

 

              

03 március 2020, 14:21