primi piani Pio XII primi piani Pio XII  

Fejérdy András történész: Árnyaltabb és dinamikusabb kép XII. Piusz pápaságáról

2020. március 2-a óta kutathatók a szentszéki levéltárakban a XII. Piusz pápaságára (1939-1958) vonatkozó dokumentumok. A megnyitás apropóján a kutatók számára újonnan hozzáférhetővé váló források jelentőségéről, a XII. Piusz pápaságáról alkotott képre gyakorolt várható hatásáról Fejérdy András egyháztörténészt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgató-helyettesét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét kérdeztük.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Fejérdy András elmondta, hogy a történetírás érdeklődése elsősorban XII. Piusz pápaságának első, II. világháború alatti periódusára fókuszál, és vagy megértően viszonyul a pápa óvatos megnyilatkozásaihoz, vagy inkább elítélően szemléli "hallgatását." Hangsúlyozta, hogy a feltáruló új források elsősorban abban segíthetnek, hogy megértsük, milyen információk és milyen megfontolások  alapján látta úgy XII. Piusz, hogy a nyílt állásfoglalások helyett inkább a színfalak mögötti egyeztetést, és a gyakorlati segítségnyújtást érdemes előnyben részesíteni.

XII. Piusz pápaságának második, a történetírásban kisebb érdeklődést kiváltó szakasza ugyancsak egy háború, a hidegháború idejére esett. Fejérdy András történész emlékeztet, hogy a szakirodalom hajlamos a pápaság 1945 utáni időszakát egy statikus, a kommunizmussal szembeni intranzigens elutasító álláspont által meghatározott korszakként leírni. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez ugyanúgy egyoldalú megközelítés, mint az az interpretáció, amely arra hivatkozva, hogy a Szentszék 1945-1946-ban - többek között magyar jezsuiták útján - kereste a Szovjetunióval kötendő modus vivendi lehetőségét, XII. Piuszban a későbbi vatikáni Ostpolitik előfutárát látja. A levéltári anyagok megnyitása éppen abban segíthet, hogy akár a Szentszéken belüli alternatív nézőpontokat, akár XII. Piusz közép-kelet-európai stratégiájának különféle - és korszakonként eltérő súllyal jelentkező - elemeit jobban figyelembe vegyük, és árnyaltabb, teljesebb és dinamikusabb képet alkossunk pápaságáról.

Interjú Fejérdy András egyháztörténésszel

Imádság Isten Szolgája XII. Piusz pápa boldoggá avatásáért

Urunk Jézus Krisztus,

Hálát adunk Neked, hogy az Egyháznak adtad XII. Piusz pápát,

Igazságod hűséges mesterét és angyali pásztort.

Ő biztos tudással és szelíd határozottsággal

gyakorolta a legfőbb apostoli szolgálatot,

és miközben Egyházadat vezette a totalitárius ideológiák viharos tengerén keresztül    

kitárta Péter karjait megkülönböztetés nélkül

a II. Világháború mérhetetlen tragédiájának összes áldozata előtt,

arra figyelmeztetve, hogy a békével,

az igazságosság művével, semmi sem vész el.

Alázattal és bölcsességgel megújította a Szent Liturgia ragyogását

és a Boldogságos Szűz Mária dicsőségét kinyilvánította a Mennybevétel kihirdetésével.

Ad meg, óh Urunk, hogy példájára

megtanuljuk mi is az igazság védelmezését,

hogy örömmel engedelmeskedjünk a katolikus tanításnak

és hogy kitágítsuk szeretetünk határait.

Ezért kérünk Téged,

ha ez dicsőségedet és lelkünk javát szolgálja,

dicsőítsd meg Szolgádat, XII. Piusz pápát. Ámen

Szöveg:  don Nicola Bux

Egyházi jóváhagyás: Angelo Bagnasco bíboros, a CEI elnöke    

       

08 március 2020, 13:19