Coronavirus in Italy Coronavirus in Italy 

Ferenc pápa március 27-én pénteken Urbi et Orbi áldás ad teljes búcsúval

A vasárnapi Úrangyala ima után Ferenc pápa a következő péntekre bejelentette a teljes búcsúval járó Urbi et Orbi áldását, további imát kért minden kereszténytől a járvány megszűnéséért és a horvátországi földrengés károsultjaiért.

Vertse Márta – Vatikán      

A pandémiára válaszoljunk minden keresztény egységes imájával

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa a következő szavakkal fordult minden keresztényhez: „A megpróbáltatásnak ezekben a napjaiban, miközben az emberiség retteg a pandémia fenyegetése miatt, szeretném minden kereszténynek javasolni, hogy egységes hangon forduljunk az Éghez. Meghívok minden egyházfőt és minden keresztény közösség vezetőit, hogy a különböző felekezetek minden keresztényével együtt közösen fohászkodjunk a Magasságos Mindenható Istenhez, egyidejűleg elmondva az imát, amit a mi Urunk Jézus Krisztus tanított meg nekünk. Tehát mindenkit arra szólítok fel, hogy többször is tegye ezt meg naponta, de mindnyájan együtt imádkozzuk el a Miatyánkot jövő szerdán, március 25-én délben, mindnyájan együtt. Azon a napon, amikor sok keresztény Urunk születésének hírüladására emlékezik, az Úr hallgassa meg az imát, amelyet  minden tanítványa egy hangon mond el, készülve a Feltámadt Krisztus győzelmének ünneplésére”.

A pápa Urbi et Orbi áldása, teljes búcsú elnyerésének lehetősége

Ugyanezzel a szándékkal, jövő pénteken, március 27-én, délután 6 órakor vezetek egy imát a Szent Péter bazilika előtt, a bazilikához vezető lépcsősor elején, az üres tér előtt. Már most meghívok mindenkit, hogy lélekben vegyen részt a kommunikációs eszközök révén. Meghallgatjuk Isten Szavát, felemeljük hozzá könyörgésünket, imádjuk a Legszentebb Oltáriszentséget, amellyel a liturgia végén Urbi et Orbi áldást adok, amelyhez kapcsolódik majd a teljes búcsú elnyerésének lehetősége.

A pápa további felhívásai nagyböjt negyedik vasárnapján, közelsége a horvát lakossághoz

„A vírus pandémiájára az ima, a részvét, a gyöngédség egyetemességével kívánunk válaszolni. Maradjunk egységben. Éreztessük közelségünket azokkal, akik a legmagányosabbak, akiket a legnagyobb megpróbáltatások értek. Közel állunk az orvosokhoz, az egészségügyi dolgozókhoz, az ápolókhoz, ápolónőkhöz, az önkéntesekhez. Közel állunk a hatóságokhoz, akiknek kemény intézkedéseket kell hozniuk, de a mi javunkra. Közel állunk a rendőrökhöz, a katonákhoz, akik az utcán próbálják mindig fenntartani a rendet, hogy megtegyünk mindent, amit a kormány kér mindannyiunk javára. Közel állunk mindenkihez” – mondta a pápa, majd közelségéről biztosította Horvátország lakóit, akiket vasárnap reggel földrengés sújtott. Az Úr adjon nekik erőt és szolidaritást, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a csapással. Végül a pápa ismételten kérte: „Ne feledjétek el ma, hogy kezetekbe vegyétek az evangéliumot és nyugodtan, lassan olvassátok el János evangélium kilencedik fejezetét. Én is megteszem ezt, mindnyájunknak jót fog tenni”.

Az Úrangyala elimádkozása és a bejelentések után Ferenc pápa szokásához híven szép vasárnapot kívánt, majd kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek meg róla imáikban. Végül dolgozószobája ablakából áldását adta az egészségügyi intézkedéseknek megfelelően teljesen üres Szent Péter térre.

23 március 2020, 11:15