2020.03.25 Messa Santa Marta 2020.03.25 Messa Santa Marta 

Ferenc pápa a szerda reggeli szentmisén a betegápoló szerzetesnővérekért imádkozott

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, március 25-e Urunk Születése hírüladásának, a Megtestesülésnek a főünnepe. Ferenc pápa is – a megszorításból adódó szerény körülmények ellenére – ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Márta-ház kápolnájában, amelyet immár az internetes élő adás révén milliók követnek szerte a világon. A pápa napról napra más és más szándékra ajánlja fel a szentmisét és kéri, hogy vele együtt mi is kapcsolódjunk be ebbe a világméretű közös imádságba, mely a veszélyhelyzettől leginkább sújtott csoportok tagjaiért fohászkodik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán            

Az ünnepi szentmisén – rendkívüli módon – vincés, azaz irgalmas szerzetesnővérek is részt vettek. Ezt a Szentatya maga jelentette be a mise elején: „Ma, Urunk Megtestesülése ünnepén, Páli Szent Vince Szeretet Leányai Társulatának nővérei is itt vannak a szentmisén, akik itt a Vatikánban immár 98 éve vezetik és szolgálják a Szent Márta orvosi rendelőintézetet és betegellátót és most a szerte a világon élő nővértársaikkal együtt megújítják fogadalmukat. Szeretném ezt a misét értük és a kongregációért felajánlani, azokért, akik mindig a betegekkel és a szegényekkel foglalkoznak, gondjukat viselve a betegeknek is, akár életük kockáztatásával és odaadásával is”.

Lukács szövegét hallgatva magától Máriától halljuk a titok elbeszélését

Ferenc pápa homíliájában nagy teret hagyott a Megtestesülés misztériumának és újraolvasta Szent Lukács evangéliumának a szövegét, melyet az ünnep liturgiája használ. Lukács evangélista ezt a szöveget csak Szűz Mária elbeszéléséből ismerhette – emelte ki a pápa. Lukácsot hallgatva magát Máriát hallottuk, aki elmeséli ezt a titkot. Egy titok előtt állunk. Talán jobb lesz, ha most újraolvassuk ezt a szakaszt, miközben arra gondolunk, hogy a Szűzanya meséli el nekünk – mondta  a pápa és felolvasta az ünnepi evangéliumot.

Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának  

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége! Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti. Ezután az angyal eltávozott".

Jöjj el hozzám, oh Jézus, hogy én is hozzád mehessek!

Ferenc pápa a szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt így imádkozott: „Lábaidhoz borulok, Uram és felajánlom neked bűnbánattól megtört szívemet, mely elmerül a Te Szent jelenlétedben. Áldlak Téged szereteted szentségében, oh kimondhatatlan Eucharisztia. Szeretnélek befogadni Téged szegény hajlékomba, amit Feléd nyújt az én szívem. A szentségi áldozás boldogságának a várakozásában lélekben szeretnélek befogadni Téged. Jöjj el hozzám, oh Jézus, hogy Hozzád mehessek. Lobbantsa lángra a szereteted egész lényemet, életemre-halálomra. Hiszek Benned, remélek Benned és szeretlek Téged, Ámen”.

Nagy csapások és járvány idején született Páli Szent Vince irgalmas rendje

A Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban alapította Szent Vince Párizsban a Franciaországot sújtó nyomor, a harmincéves háború és belviszályok idején, amikor árvák tömegei kóboroltak az utcákon. Páli Szent Vince akkor érezte meg, hogy az ő küldetése ezeknek a szegényeknek az istápolása, pártfogolása és a járványtól sújtott betegek ápolása.

25 március 2020, 13:03