Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Szent Józsefhez hasonlóan fogadjuk el Isten meglepő logikáját – a pápa Úrangyala imája

Ferenc pápa Advent negyedik, utolsó vasárnapján Szent József üdvösségtörténetben betöltött szerepéről elmélkedett. Jézus nevelőapja Istenbe helyezte minden bizalmát, hite lehetővé tette számára, hogy elfogadjon egy emberileg érthetetlen történetet.

Vertse Márta – Vatikán

József a legszerényebb az adventi időszak fő alakjai között, nem szólal meg, de mindenben arra törekszik, hogy teljesítse Isten akaratát. Kövessük példáját és nyíljunk meg Isten meglepő logikájának, amely szélesre tárja látóhatárunkat. Jézus azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk be terveinkbe és döntéseinkbe – hangzott Ferenc pápa buzdítása.

József tudja, hogy mindenben Istentől függ

Advent negyedik és egyben utolsó vasárnapján az evangéliumi szakasz (vö. Mt 1,18-24) Karácsony felé vezet el bennünket, József tapasztalatán keresztül. József látszólag csak másodlagos szerepet tölt be, de magatartása magába foglalja az egész keresztény bölcsességet – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd utalt rá, hogy az adventi időszak liturgiájának három fő személyisége, József, Keresztelő Szent János és Mária közül ő a legszerényebb. Nem prédikál, nem szólal meg, de arra törekszik, hogy teljesítse Isten akaratát és ezt az evangélium és a nyolc boldogság stílusának megfelelően teszi. Gondoljunk csak rá. „Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa” (Mt 5,3). És József szegény, mert csak a létfontosságú dolgokból él, dolgozik, munkájából él; azoknak a tipikus szegénysége ez, akik tisztában vannak azzal, hogy teljes mértékben Istentől függenek és Őbelé helyezik minden  bizalmukat.

József tiszteletben tartja Mária méltóságát és integritását

A pápa a mai evangéliumi elbeszélésről megállapította, hogy egy emberileg zavarba ejtő és ellentmondásos emberi helyzetet mutat be. József és Mária jegyesek, akik még nem élnek együtt, de Mária Isten műve révén gyermeket vár. József ezzel a meglepetéssel szemben természetesen zavarba jön, de ahelyett, hogy hevesen reagálna, vagy büntetne, - amint ez akkor szokás volt, mivel a törvény védte -, olyan megoldást keres, ami tiszteletben tartja szeretett jegyese, Mária méltóságát és integritását. Ahogy Máté evangéliumában olvassuk: „Férje, József, igaz ember volt és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el” (19). József ugyanis jól tudta, hogy ha nyilvánosan megvádolta volna jegyesét, annak súlyos következményei lehettek volna, még halállal is sújthatták volna Máriát. József azonban teljesen megbízik Máriában, akit feleségének választott. Nem érti, de keres egy megoldást – tette hozzá Ferenc pápa.

József teljes egészében Istenre bízza magát, engedelmeskedik az Angyalnak

Ez a megmagyarázhatatlan körülmény arra indítja  Józsefet, hogy megkérdőjelezze kapcsolatukat; ezért nagy szenvedés közepette elhatározza, hogy elválik Máriától, anélkül, hogy botrányt okozna. De az Úr Angyala közbelép, hogy megmondja neki: az általa tervezett megoldás nem Isten akarata szerint való. Sőt, az Úr új utat nyit meg előtte, amely az egység, a szeretet és a boldogság útja: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban” (20). Ekkor József teljes egészében Istenre bízza magát, engedelmeskedik az Angyal szavainak és magához veszi Máriát. Éppen ez az Istenbe vetett megingathatatlan bizalom teszi lehetővé számára, hogy elfogadjon egy emberileg nehéz és bizonyos értelemben érthetetlen helyzetet.

Kövessük József, Mária tisztaságos jegyese példáját

József megérti a hitben, hogy a Mária méhében megfogant gyermek nem az ő gyermeke, hanem Isten Fia és ő, József lesz nevelőapja, magára vállalva teljesen földi apaságát. Ennek a szelíd és bölcs férfinak a példája arra buzdít minket, hogy tekintetünket a magasba emeljük és új látóhatár felé terjesszük ki. Arról van szó, hogy vissza kell térnünk Isten meglepő logikájához, amely távol áll kisebb vagy nagyobb számításoktól, új távlatokat nyit meg Krisztus és Isten Szava felé.

Szűz Mária és tisztaságos jegyese, József segítsenek minket, hogy meghallgassuk Jézust, aki eljön és azt kéri, hogy fogadjuk őt be terveinkbe és választásainkba.

23 december 2019, 10:23