Pope Francis private audience Pope Francis private audience  

Az egyház együtt szenved a megsebzett családokkal - Ferenc pápa a Rota Romanához

Szombaton délelőtt Ferenc pápa fogadta a vatikáni Rota Romana Törvényszék által szervezett tanfolyam 400 résztvevőjét, élükön a dékánnal, Pio Vito Pinto prelátussal. Beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház közel áll a válságban lévő házastársakhoz, ügyüket nem lehet pusztán bürokratikus módon kezelni. Az egyház váljon az evangéliumot hirdető családok átfogó hálózatává.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa beszédében egyrészt biztosította a „vérző sebekkel” küzdő házaspárokat az egyház anyai gondoskodásáról, másrészt emlékeztetett rá, hogy a keresztény házasság Krisztus hirdetésének a küldetéséhez kapcsolódik. Arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy támogassák ezt a folyamatot, hogy az egyház megújulva misszionárius családok közösségévé váljon.

Az egyház mindig a szenvedők mellett áll

A pápa utalt a tanfolyam témájára: a házasság védelmezése és a sebzett házaspárok lelkipásztori gondozása. A házasságok válságának lehetséges okai közül megemlítette a pszichológiai, fizikai, környezeti, kulturális tényezőket, a szívek bezártságát a szeretetre, valamint a bűnt.

A Szentlélek vezesse a gyógyítási folyamatot

Az egyház a szenvedők mellett áll, ezért kánonjogi és joghatósági eljárásaiban is mindig a sebzett személyek javát keresi. A boldogság utáni jogos vágyuk mindenek előtt Istentől származó ajándék. A megkülönböztetési folyamathoz alapvetően lényeges a Szentlélek jelenléte. Az Ő vezetésével a bírák, az érdekelt felek, a tanúk legyenek képesek a helyes kivizsgálásra, a megkülönböztetésre és az ügy megítélésére.

A házastársak arra kaptak meghívást, hogy legyenek az evangélium tanúi

A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Pál a házasságot a Krisztus és teste, az egyház egységéhez hasonlította, amelyet egészen a keresztáldozatig szeret. A keresztény házastársak arra kaptak meghívást, hogy az egyházzal együtt és az egyházban haladjanak előre közösen az életszentség útján. A házaspárok a családegyház oszlopai – utalt a pápa a II. Vatikáni Zsinat, valamint Amoris laetitia k. apostoli buzdítása és Szent II. János Pál Familiaris consortio k. apostoli buzdításának a tanítására. A pápa hangsúlyozta, hogy a jegyespárokat fel kell készíteni a házasságra, a házasfelek egyházban végzendő értékes szolgálatára, majd felidézte Aquila és Priscilla példáját, akik Szent Pál barátai és munkatársai voltak és akiknek november 13-án, az általános kihallgatáson katekézisét szentelte. A házastársakat segítsék abban, hogy legyenek a plébániai közösségek apostoli sejtjei – buzdította végül Ferenc pápa a Rota Romana Törvényszék által szervezett tanfolyam résztvevőit.

30 november 2019, 19:42