Pope Francis visits Japan Pope Francis visits Japan 

A vértanúság helye a Boldogmondások hegye – a pápa Úrangyala imája a japán mártírokról

Nagaszaki atombomba tragédiájának helyszínétől mindössze három kilométerre fekszik egy másik hely, mely Miki Szent Pálnak és társainak, a „japán vértanúknak” állít emléket. Nishizaka dombnak hívják, ahol 1597. február 5-én az akkori fiatal japán egyház 26 tagját végezték ki, 17 japán keresztényt és kilenc európai szerzetest. Haláluk egy hosszú, két évszázadon át tartó véres keresztényüldözés nyitánya volt. A vörös téglákból épített hatalmas emlékműbe a kereszt függőleges száraként foglalták egymás mellé a 26 vértanú ember nagyságú bronz domborműveit. 1981. február 26-án II. János Pál pápa ide zarándokolt és imájában hálát adott az Istennek a japán vértanúk tanúságtevő hitéért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

„Vágyva vágytam ezt a pillanatot” – kezdte az Úrangyala imádság előtti beszédét Ferenc pápa. „Zarándokként jöttem, hogy imádkozzam és a hitben megerősítsek és hogy magam is megerősödjem a hitben e testvérek által”. „Ez a kegyhely felidézi Miki Pált és társait, továbbá más vértanúk sokaságát, akik megszentelték ezt a helyet szenvedésükkel és halálukkal”.

Ez a kegyhely a halál helyett inkább az élet diadaláról beszél

„Ám kétségtelenül ez a kegyhely a halál helyett inkább az élet diadaláról beszél. Szent II. János Pál pápa e vértanúság helyét inkább a Boldogmondások hegyének látta. Ez a hely a Húsvétot hirdeti, minthogy üzeni: az utolsó szó nem halálé, hanem az életé. A halál és vértanúság sötétsége mellett itt a feltámadás fényét hirdetik, mely megerősíti a hitünket. A vértanúk vére az új élet magva és a mai missziós tanítványokat abban segíti, hogy mindig és minden életet védelmezzenek”.

Virágkoszorú a mártírok emlékére
Virágkoszorú a mártírok emlékére

Az egykori fiatal jezsuita kicsinységével, a föld határairól…

Személyes hangon vallott Ferenc pápa látogatása céljáról: „A vértanúk e kegyhelyéhez azért jövök, hogy találkozzam ezekkel a szent emberekkel. Annak a fiatal jezsuitának a kicsinységével akarom ezt tenni, aki a föld határairól jött és aki ihletettséget és megújulást nyert az első japán keresztények történetében. Ne felejtsük el áldozatuk szeretetét! Emlékük legyen élő tűz minden apostolkodás számára”. A pápa fohászában azt kérte, hogy „az egyház Japánban hallgassa tovább Miki Szent Pál üzenetét a keresztről és hogy tudja megosztani az evangélium örömét mindenkivel”.

A mártírok tanúságtétele által bátran vegyük magunkra a boldogságok útját

„Legyünk eggyé ezen a helyen a világ minden keresztényével, akik hitük miatt szenvednek és a vértanúságot élik. A 21. század vértanúi arra hívnak minket, hogy tanúságtételük által bátran vegyük magunkra a boldogságok útját. Emeljük fel szavunkat, hogy mindenkinek biztosítsák a vallásszabadságot és emeljük fel szívünket a vallások bármiféle manipulálása ellen” – zárta beszédét Ferenc pápa, majd az Úrangyala ima után a hagyományos kéréssel fohászkodott az elhunytakért: Adj, Uram örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

A japán vértanúk dombja ma nemzeti kegyhely
A japán vértanúk dombja ma nemzeti kegyhely

         .      

24 november 2019, 14:00