2019.10.20 Santa Messa per la Giornata Mondiale Missionaria 2019.10.20 Santa Messa per la Giornata Mondiale Missionaria 

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Állhatatos imádsággal a misszió szolgálatában

A missziós vasárnapi szentmise után Ferenc pápa dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat. Az Úrangyala imádsága előtt mondott beszédében a pápa a misszió minden megkeresztelt emberre háruló szerepéről szólt, melyhez azonban nélkülözhetetlen az ima.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

A misszió teljességéhez elengedhetetlen a buzgó és állhatatos imádság

Pál apostol Timóteust buzdító felhívására utalt a pápa: „Hirdesd az Igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan!” (2Tim 4,2). A missziós világnap összefüggésében nyilvánvaló, hogy minden megkeresztelt legyen tudatában annak, hogy neki is közre kell működnie Isten Szava hirdetésében. XV. Benedek pápa száz évvel ezelőtti buzdítása a misszióra máig érvényes és segít abban is, hogy elkerüljük az autoreferencialitást és a lelkipásztori pesszimizmus minden formáját. Az uniformizálás és a hatalmi harc elkerülésére újult erővel kell hirdetni Jézus örömhírét, amely szerint az irgalom legyőzi a bűnt, a remény a félelmet és a testvériség pedig az ellenségeskedést. A misszió teljességéhez elengedhetetlen a buzgó és állhatatos imádság, mert Isten népének ez az első számú segítsége a misszió támogatására.    

Alfredo Cremonesi atya, PIME missziós szerzetes boldoggá avatása Cremában

Az Úrangyala imádság után Ferenc pápa megemlékezett a Cremában szombaton boldoggá avatott Alfredo Cremonesi atyáról, a PIME missziós szerzeteséről, akit 1953-ban az akkori Burmában öltek meg. Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a Rómában élő perui közösség tagjait, akik magukkal hozták a Csodák Ura, Señor de los Milagros kegyképét.                           

20 október 2019, 14:39