2019.03.10 Angelus 2019.03.10 Angelus 

Isten Szavával válaszoljunk a sátán kísértéseire – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy a lelki élet, az Istenbe vetett hit és a bizonyosság, hogy Isten, aki Atya, szeret bennünket, legyőzik a kísértéseket.

Vertse Márta – Vatikán

A világ Istennel ellentétes utakat kínál fel nekünk, hogy kielégítsük kapzsiságunkat, birtoklási vágyunkat, minden áron való önmegvalósításunkat. Nagyböjt kezdetén Jézus megkísértésének elbeszélése megmutatja, hogyan küzdjünk ezek ellen a félrevezető utak ellen. 

A sátán által felkínált utak pusztuláshoz vezetnek

Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumi szakasz (vö. Lk 4,1-13) elbeszéli Jézus megkísértését a pusztában. Miután negyven napig böjtölt, Jézust háromszor kísérti meg az ördög. Először arra szólítja fel, hogy változtassa a követ kenyérré; majd a magasból megmutatja neki a világ birodalmait, kilátásba helyezve, hogy Jézus hatalmas és dicsőséges messiássá válik, ha imádja őt; végül felviszi a jeruzsálemi templom legmagasabb pontjára és arra bátorítja, hogy vesse le magát onnan, látványosan kinyilvánítva ezáltal isteni hatalmát. A három kísértés három utat jelöl meg, amelyeket a világ mindig nagy sikereket ígérve kínál fel, három út, hogy félrevezessen bennünket: a kapzsi birtoklási vágy, az emberi dicsőség és Isten eszközként való felhasználása. Három út, amely a pusztuláshoz vezet.

Az ördög arra ösztökél, hogy Isten ellenében elégítsük ki szükségleteinket

Az első, a kapzsiság, a birtoklási vágy útja. Ez mindig az ördög alattomos logikája. Abból a természetes és jogos igényből indul ki, hogy szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk, hogy éljünk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hogy boldogok legyünk. Arra ösztökél minket, hogy elhiggyük: mindez lehetséges Isten nélkül, sőt, Isten ellenében. Jézus azonban ellenáll, és ezt mondja: “Írva van: nem csak kenyérrel él az ember”. Emlékezve a kiválasztott nép hosszú útjára a pusztaságban, Jézus kijelenti, hogy teljes bizalommal rá kíván hagyatkozni az Atya gondviselésére, mivel Ő mindig gondoskodik gyermekeiről.

A világi siker hamar elillan

A második kísértés: az emberi dicsőség útja. Az ördög így szól: „Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz”. Elveszíthetjük minden személyes méltóságunkat, hagyjuk, hogy megrontsanak a pénz, a siker és hatalom bálványai, csak hogy eljussunk önmegvalósításunkra. És megízleljük egy üres öröm mámorát, amely hamar elillan. Ez elvezet bennünket odáig, hogy „páváskodjunk”, hiúk legyünk, de mindez szertefoszlik. Ezért válaszolja Jézus: „Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” 

Ne kérjünk olyan kegyelmeket, amelyek pusztán hiúságunkat elégítik ki

Végül a harmadik kísértés: Isten eszközként való felhasználása saját előnyünkre. Az ördögnek, aki az Írásokat idézve arra szólítja fel, hogy kérjen Istentől egy szenzációs csodát, Jézus ismét azt a szilárd elhatározását állítja szembe, hogy alázatos marad és továbbra is bízik az Atyában: „Az is írva van: ne kísértsd Uradat, Istenedet.” És így visszautasítja a talán legagyafúrtabb kísértést, azt, hogy „Istent a mi oldalunkra akarjuk állítani”, olyan kegyelmeket kérve, amelyek célja valójában önérzetünk kielégítése. 

A világ útjai elválasztanak Istentől

Ezek azok az utak, amelyek feltárulnak előttünk azzal az illúzióval, hogy így sikeresek és boldogok leszünk. Valójában azonban ezek teljesen idegenek Isten cselekvési módjától; sőt, lényegében elválasztanak bennünket Istentől, mert a sátán művei. Jézus, saját személyében szembesülve ezekkel a megpróbáltatásokkal, háromszor győzi le a kísértést és teljesen csatlakozik az Atya tervéhez. Megjelöli számunkra a kísértések leküzdésének módját: lelki élet, Istenbe vetett hit, szeretetének bizonyossága, az a bizonyosság, hogy Isten, aki Atya, szeret bennünket.

Az ördöggel nem folytatunk párbeszédet

„De van egy dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, egy érdekesség”- folytatta beszédét Ferenc pápa. Jézus, amikor válaszol a kísértőnek, nem lép vele párbeszédre, hanem pusztán Isten Szavával válaszol a három kihívásra. Ez azt tanítja nekünk, hogy az ördöggel nem folytatunk párbeszédet, csak Isten Szavával válaszolunk neki.

Mária segítségével tisztuljunk meg a nagyböjti időszakban

Használjuk ki tehát a nagyböjti időszakot, mint kiváltságos időt arra, hogy megtisztuljunk, hogy megtapasztaljuk Isten vigasztaló jelenlétét életünkben. Szűz Mária, az Istenhez való hűség ikonja, anyai közbenjárásával nyújtson nekünk támaszt utunkon, segítsen, hogy mindig visszautasítsuk a rosszat és befogadjuk a jót.

11 március 2019, 10:43