Vatican News
Ferenc pápa fogadja a zarándokhelyek képviselőit Ferenc pápa fogadja a zarándokhelyek képviselőit  (ANSA)

Ferenc pápa a kegyhelyigazgatók vatikáni találkozójához: Szeretettel és bizalommal fogadni a zarándokokat

A világ katolikus kegyhelyei igazgatóinak első nemzetközi találkozóját tartották a héten a Vatikánban, amelyen 600-an vettek részt. Ferenc pápa november 29-én csütörtökön délben fogadta a kegyhelyigazgatókat és hozzájuk intézett beszédében a zarándokok figyelmes fogadásának jelentőségéről, a kegyhelyek imádságos légkörének szerepéről, a gyónás lehetőségének a biztosításáról és szent csend elmélyülést hozó kegyelmi hatásáról beszélt.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán       

A hit egyszerűségében, saját hagyomány szerint, a népi vallásosság formájában

Ferenc pápa beszéde kezdetén megemlítette, hogy már várta ezt az alkalmat, amikor a világon szerte lévő megszámlálhatatlan sok kegyhely vezetőivel találkozhat. Aláhúzta, hogy a kegyhelyeknek milyen nagy szerepe van az egyház életében. A kegyhelyek összegyűjtik a népeket, akik ott a maguk egyszerűségében fejezik ki a hitüket, saját hagyományaik szerint, a népi vallásosság formájában. Nagyon fontos életben tartani a népi vallásosságot és emlékezni Szent VI. Pál Evangelii nuntiandi (Az Evangélium hirdetése) k. apostoli buzdításának 48. pontjára, amely egy gyöngyszem. Ebben VI. Pál a népi vallásosság helyett inkább a „népi jámborság” kifejezést alkalmazta a jelenségre – tette hozzá kötetlen szavakkal Ferenc pápa. Felidézte egy olasz püspök szavait, aki az egyház immunrendszerének nevezte a népi vallásosságot. Ez ment meg bennünket sok mindentől!

Szeretettel és bizalommal fogadni a zarándokokat

A zarándokok fogadásának jelentőségét elemezte elsőként Ferenc pápa, akik hosszabb rövidebb út megtétele után, többnyire csoportosan vagy egyénileg érkeznek a kegyhelyekre. Nagyon szomorú dolog, amikor senki nem fogadja őket és nincs, aki egy jó szót szólna hozzájuk. Még csúnyább, ha zárt ajtókra találnak. Nagy figyelemmel kell lenni irántuk, mert a kegyhelyen ők a legfontosabbak! Úgy kell ezért fogadni őket, hogy rögtön otthon érezzék magukat. A zarándokok kegyhely látogatását nagyon sokszor a helyi hagyomány motiválja és a testvéri fogadtatás megnyitja a szívüket a kegyelem átalakító ereje előtt. A barátság légköre termékeny mag, mely segíti őket abban, hogy újra megtalálják a bizalmat az egyházban.

A kegyhelyeken a Szűzanya tekintete válaszol a hozzá intézett kérdésekre és kérésekre         

A kegyhelyek az imádság helyei és legtöbbször Mária-kegyhelyek – folytatta a pápa. Szűz Mária kitárt karral várja a zarándokokat, hogy anyai szeretetével átölelje és meghallgassa őket. A zarándokok szíve mélyén olyan érzések születnek, melyek az Isten Anyában vannak jelen, aki rájuk mosolyog és megvigasztalja őket. Karjába véve úgy mutatja be őket az Isten Fiának, mint a legdrágább ajándékát. A kegyhelyeken Szűz Mária mindenki útitársa lesz, aki ráemeli a tekintetét és kegyelmet kér tőle. Főként tekintete mélységével válaszol a hozzá intézett kérdésekre és kérésekre.

Legyen nagy gondjuk a szentségek szertartásaira

Ferenc pápa két dolgot kért kifejezetten a kegyhelyek igazgatóitól. Először is legyen nagy gondjuk a szentségek szertartásaira, melyek hatékonnyá teszik az üdvösséget. Ezáltal a kegyhelyeken a zarándokok egy sokkal nagyobb közösség tagjainak érzik magukat, amely ugyanazt a hitet vallja és ugyanazt a szeretetet éli és ugyanabból a reménységből táplálkozik. Sok kegyhely a Szűzanya kifejezett kérésére született a látnokokon keresztül, azért, hogy az egyház el ne felejtse az Úr Jézus szavait, aki arra hív minket, hogy szünet nélkül imádkozzunk és éberen virrasztva várjuk az ő visszatértét.

A kegyhelyek a szív csendjében táplálják az imádságot

Másfelől e kegyhelyek feladata, hogy a szív csendjében táplálják az imádságot. A szív mély csendjében, a szív szavaival, a csenddel, a gyermekkorban tanult imádságokkal, az áhítat gesztusaival juttassák kifejezésre személyes imádságaikat. A zarándokok azért látogatják a kegyhelyeket, mert szükségük van a kegyelemre. Később pedig éppen azért térnek vissza, hogy megköszönjék a megkapott kegyelmeket és a meglelt békét.      

A kegyhelyek kiváltságos módon Isten irgalmasságának a helyei

Végül azt kötötte hangsúlyozottan a kegyhelyigazgatók lelkére, hogy minden erejükkel segítsék a zarándokokat a lelki terheiktől, a bűneiktől való szabadulásukban. A kegyhelyek kiváltságos módon Isten irgalmasságának a helyei és Ferenc pápa éppen ennek a gondolatnak a jegyében kérte, hogy az Irgalmasság szeretetében tárják ki a kegyhelyek is a kapuikat. Végül annak a kívánságának adott hangot, hogy a kegyhelyeken soha ne hiányozzék az Irgalmasság Misszionáriusának az alakja. Ha néhány helyen nincs, akkor forduljanak és kérjenek a vatikáni dikasztériumtól. Ebben a felelősségteljes szolgálatukban tartsa meg őket az Istenanya segítsége – zárta beszédét Ferenc pápa a világ katolikus kegyhelyei igazgatóinak első nemzetközi találkozóján.

29 november 2018, 18:01