Vatican News
Passzionistak Ferenc pápánál Passzionistak Ferenc pápánál  (ANSA)

Ferenc pápa a passzionistákhoz: kreatív hűséggel közel a szenvedő világhoz

A pápa október 22-én, hétfőn fogadta kihallgatáson a passzionista szerzeteseket, akik október 6-27. között tartják nagykáptalanjukat Rómában. A rendet 1720-ban alapította Keresztes Szent Pál. A Szentatya arra buzdította őket, hogy legyenek a kiengesztelődés kiszolgáltatói, mert az egyháznak szüksége van erre a szolgálatra: meghallgatni az embereket anélkül, hogy elítélné őket, befogadni őket irgalommal, valamint szembenézni az új kihívásokkal, mint a migráció, a szekularizáció és a digitális világ.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa beszédében kérte a passzionistákat, hogy segítsék elő a lelki gyógyulást és a kiengesztelődést, amelyre nagy szüksége van a régi és új sebektől szenvedő mai világnak. Szenteljék magukat különösen is a legszegényebbeknek a legelhagyatottabb helyeken. Kiemelte, hogy értékes tanúságtételt jelent az emberekhez való közelségük, amely hagyományosan a nép missziókban, a lelkivezetésben és a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásában jut kifejeződésre. Az egyháznak olyan szolgákra van szüksége, akik gyengédséggel szólnak az emberekhez, ítélkezés nélkül meghallgatják és irgalommal befogadják őket. Az egyház ma erős felhívást érez arra, hogy kilépjen önmagából és elmenjen a földrajzi és egzisztenciális perifériákra.

Új helyzetek új válaszokat igényelnek

A változásoknak ebben a időszakában, ami elsősorban korszakváltás, arra kaptak meghívást a passzionista szerzetesek, hogy figyeljék a jelent és a Szentlélek cselekedeteit, fürkészve az idők jeleit. Új helyzetek új válaszokat igényelnek – hangsúlyozta a pápa. Keresztes Szent Pál kreatívan válaszolt kora szükségleteire. Regulájában felismerte, hogy „Isten szeretete nagyon találékony és nem igazán a szavak, hanem inkább a tettek és a szeretetteljes példamutatás által mutatkozik meg”. A passzionisták üzenetének ereje és egyszerűsége, amely a Kereszten kinyilatkoztatást nyert isteni szeretet, ma is szólni tud a társadalomhoz, amely megtanulta, hogy ne a szavaknak, hanem a tényeknek higgyen. Sok istenkereső fiatalnak Jézus szenvedése a remény és a bátorság forrása lehet, ami megtanítja nekik, hogy Isten mindenkit egyenként és a végsőkig szeret – zárta beszédét Ferenc pápa a passzionista rend nagykáptalanjának résztvevőihez.

23 október 2018, 14:08