Vatican News
A Kolumbusz Lovagok "nagy konvenciója" A Kolumbusz Lovagok "nagy konvenciója" 

Karitász és család-evangélium – Pápai levél a Kolumbusz Lovagokhoz

Ferenc pápa szerdán, Pietro Parolin bíboros-államtitkár aláírásával levelet küldött az amerikai Kolumbusz lovagokhoz, akik a marylandi Baltimore-ban augusztus 7-e és 9-e között tartották 136. kongresszusukat. Az Egyesült Államok prímási érsekségében tartott legfőbb évi összejövetelükön kétezer képviselő vett részt, akik a „Karitász lovagjai” mottó jegyében tárgyaltak mintegy kétmillió lovag nevében.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

A hit és a tevékeny szeretet elválaszthatatlanul összefonódik

Ferenc pápa levelében felidézi az alapító Michael McGivney atya lényegi karizmáját, a jézusi karitászt és utal az 1882-ben alapított lovagrend tekintélyes történetére, melyben a hit és a tevékeny szeretet elválaszthatatlanul összefonódott. Az első lovagok ennek a jegyében kezdtek dolgozni egy testvéri társadalom építésén, mégpedig a keresztény képzés révén, a tagok elkötelezett támogatásával. Ez a vállalás ma is időszerű, minthogy Ferenc pápa hangsúlyozottan kéri annak a tudatosítását, hogy „legyünk egymásnak az őrzői és éljük a hitünket a szeretet konkrét cselekedetein keresztül”. Ennek a lelkülete Jézus hegyi beszédében körvonalazódik, amit nekünk is fel kell mutatnunk a hétköznapok világában. A Krisztus követésében járó nagy szentek – üzeni a pápa – napról napra egyesítették a hit, az ima és a tevékeny szeretet elvárásait.

Isten tőlünk függ, hogy szeresse a világot és hogy kimutassa iránta a szeretetét    

A Szentatya állhatatos erőfeszítést kér a Kolumbusz lovagoktól, hogy tanúságot tegyenek Isten szeretetéről a szegények és a rászorulók konkrét megsegítése révén. Elismerőleg szól a pápa a lovagrend számos karitász kezdeményezéséről, melyet tapintatos csendben valósítanak meg. Idézi Kalkuttai Teréz anya szavait: „Isten megalázkodik és minket, téged és engem használ fel arra, hogy az ő szeretete és együttérzése legyünk a világban. Isten tőlünk függ, hogy szeresse a világot és hogy kimutassa iránta a szeretetét”. Ferenc pápa reményének ad hangot, hogy a lovagrend „Hit a cselekvésben” és a „Kinyújtott kezek” programjai hozzanak gyümölcsöt a szegények és a rászorulók számára.

Továbbra is maradjanak Krisztus hűsége tanítványai és az egyház gyermekei              

A levél kifejezett említést tesz a családokról. Miközben még folynak a dublini családi világtalálkozó előkészületei, a pápa köszönetet mond a lovagoknak, hogy bátorítják a házas és papi hivatásokat, védelmezik a házasság és a család eredeti természetét a társadalmon belül. Arra kéri őket, hogy továbbra is támogassák, főként a fiatalokat, egy olyan világban, mely az evangéliummal szembenálló fényekkel van teli, továbbra is maradjanak Krisztus hűséges tanítványai és az egyház gyermekei. Külön köszönetet mond a Szentatya a lovagrendnek a közel-keleti üldözött keresztények megsegítéséért. Imádkozzanak továbbra is a térség békéjéért, az emberi szívek megtéréséért, a párbeszédért és a konfliktusok tényleges felszámolásáért.

A Kolumbusz Lovagok története és küldetése

A Kolumbusz Lovagok, Knights of Columbus, katolikus férfiak jótékonysági szervezete, mely 1882-ben jött létre az Egyesült Államok New Haven városában. Célkitűzése szerint segíti a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket iskolázás és táborozás révén. Oltalmazza az árvákat, a fogyatékosokat, a hadirokkantakat és a betegeket. Vallási és oktatási programokat támogat, élet-, betegség- és balesetbiztosítási rendszereket működtet, illetve ösztöndíjakat ad. Világszerte segítséget nyújt a természeti csapások, háborúk okozta károk enyhítésére. Tájékoztatási programjuk keretében a felekezetközi megértés előmozdítására nemkatolikusok körében ismertetéseket ad a katolikus hit és erkölcs témakörében. A közel kétmillió tagot számláló lovagrend székhelye New Haven.

10 augusztus 2018, 15:46