Vatican News
Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor  (AFP or licensors)

Vigyük el Krisztus üdvösségének hírét a föld határáig – Ferenc pápa vasárnapi Regina Coeli-imádsága

Urunk mennybemenetele ünnepén a pápa arra buzdította a Szent Péter-téren összegyűlt híveket, hogy a keresztség erejében folytassák az apostolok küldetését: vigyék el Krisztus üdvösségének hírét mindenkihez, különösen azokhoz, akik szenvednek.

Gedő Ágnes – Vatikán

45 ezer hívő imádkozta el vasárnap délben a Regina Coeli-imádságot a pápával, aki az apostoli palota dolgozószobája ablakából áldotta meg őket. A Mária-ima előtt mondott beszédében Urunk mennybemenetele ünnepéről elmélkedett. Az ünnep egyfelől az égre irányítja tekintetünket, ahol Jézus megdicsőülve ül az Isten jobbján (vö. Mk 16,19). Másrészt az egyház küldetésének kezdetére emlékeztet minket. A feltámadt és mennybe fölment Jézus ugyanis elküldi tanítványait, hogy terjesszék az evangéliumot az egész világon.

Határtalan küldetés, melyhez embert próbáló erő kell

Határtalan ez a küldetés, amit tanítványaira bíz Jézus, és meghaladja az ember erejét. Azt mondja: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Valóban túl merésznek tűnik a feladat, amit Jézus ezekre az egyszerű és nagy értelmi képességek nélküli férfiak csoportjára bíz! És mégis, ezt a kis társaságot - mely a világ nagyhatalmai szemében jelentéktelennek tűnik - küldi el Jézus, hogy elvigyék szeretete és az irgalmassága üzenetét a föld minden sarkára.

Minden megkeresztelt hirdetheti az evangéliumot

Isten e tervét azonban csak azzal az erővel lehet megvalósítani, amit ő maga adott az apostoloknak. Jézus megnyugtatja őket, hogy küldetésükben számíthatnak a Szentlélek támogatására: „De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8). Így valósulhatott meg a küldetés, amelyet az apostolok kezdtek meg és folytatódott évszázadokon át mostanáig, amikor is a mi együttműködésünket kéri. A kapott keresztség erejében ugyanis minden megkeresztelt képessé válik arra, hogy hirdesse az evangéliumot és misszionárius legyen.

Találkozzunk Krisztussal a világ útjain

Urunk mennybemenetelével megkezdődik Jézus köztünk való jelenlétének új formája, mely azt kéri tőlünk, hogy szemünkkel és szívünkkel álljunk készen arra, hogy találkozzunk vele, szolgáljuk őt és tanúskodjunk róla másoknak. Keressük Krisztust korunk útjain, vigyük el üdvösségének szavát a föld határáig. Ezen az úton magával Krisztussal találkozunk a testvéreinkben, főleg a szegényekben. Amint kezdetben a feltámadt Krisztus elküldte apostolait a Szentlélek erejével, úgy ma elküld mindannyiunkat, hogy a remény konkrét és látható jeleit mutassuk fel. A reményét, hogy mi is követjük őt az égbe, amelynek kapuit megnyitotta.

Fohászkodjunk a Szűzanyához

Kérjük Szűz Máriát, a meghalt és feltámadt Úr édesanyját, aki lelkesítette a tanítványok első közösségének hitét, hogy segítsen mindig felemelni szívünket, ahogy a liturgia buzdít. Segítsen abban is, hogy két lábbal álljunk a földön, és bátran elhintsük az evangéliumot az élet és a történelem konkrét helyzeteiben – zárta a vasárnapi Regina Coeli előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

14 május 2018, 12:28