Vatican News
A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor 

A Regina Coeli imádság utáni köszöntések

Ferenc pápa a húsvéti időszak Mária-imádsága után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt különféle csoportokat és felhívással fordult a Közép-afrikai Köztársaság lakóiért az elmúlt napokban ott történt súlyos erőszakcselekmények miatt.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán 

Tegnap a németországi Aachenben boldoggá avatták Clara Fey nővért, a Szegény Kisded Jézus Nővéreinek alapítóját, aki a 19. század második felében élt – kezdte a Regina Coeli imádság utáni köszöntéseket a pápa. Kérte, adjanak hálát Istennek az evangélium buzgó tanúságtevőjéért, a szükséget szenvedő ifjúság áldozatos nevelőjéért!

Imádkozzanak a Közép-afrikai Köztársaság lakóiért

Ferenc pápa arra kérte továbbá a híveket, hogy vele együtt imádkozzanak a Közép-afrikai Köztársaság lakóiért. Örömének adott hangot, hogy meglátogathatta az országot és azt a szívében hordozza továbbra is. Emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban súlyos erőszakcselekmények történtek ott, sok halottal és sebesülttel, közöttük van egy pap is. Szűz Mária közbenjárását kérte, az Úr segítsen mindenkit, hogy nemet mondjanak az erőszakra és a bosszúra, hogy együtt építsék a békét.

Különféle csoportok köszöntése

Ferenc pápa a Szent Péter téren megjelent rómaiak és zarándokok között külön köszöntette az spanyolországi Oviedóból érkezett híveket, a szlovákiai Verbó diákjait és a bernai ministránsokat. Külön üdvözölte az újonc svájci gárdistákat, családtagjaikat és barátaikat, akik szombaton tettek esküt a pápa szolgálatára. Ferenc pápa azt kérte a hívektől, hogy tapssal köszöntsék ezt a történelmi múltú és nagyérdemű testületet. Köszöntötte még a Métér (Anya) Társulat képviselőit, arra bátorítva őket, hogy folytassák az erőszakot szenvedett gyermekek megsegítését, majd üdvözölte a Piacenzából és Borgoriccóból érkezett híveket is.

Taps a neokatekumenálisok énekéért

Minthogy szombat délután a római Tor Vergata egyetemen találkozott az ötven éves jubileumát ünneplő Neokatekumenális Út 50 ezer közösségi tagjával, a pápa felismerte a közösség gitáros énekét: „Hallottam néhány éneket a neokatekumenálisoktól is… Ott vannak! Köszönjük! Köszönöm evangelizáló munkátokat! Ti mindenhol ott vagytok! Köszönöm!” – szólt hozzájuk személyesen a pápa, míg végül a Rómától mintegy 100 km-re fekvő latinai börtön minden fogvatartottját is üdvözölte, akik lélekben most együtt voltak vele.

07 május 2018, 09:34