Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (ANSA)

Ferenc pápa csütörtöki homíliája a Szent Márta-házban: életünket alapozzuk az Úrra

Ne múlékony dolgokra építsük életünket, hanem kősziklára, aki az Úr, és így boldogok leszünk. Erre buzdított a csütörtök reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Gedő Ágnes / Gabriella Ceraso – Vatikán

Máté evangéliumának mai szakasza (Mt 7,21.24-27) a hegyi beszédből Jézus intését tárja elénk, aki a szilárdságot dicséri, amikor az okos és a balga embert állítja egymással szembe. Egyikük az Úrra alapozza életét, vagyis a házát kősziklára építi.  A másik nem hallgatja meg az Úr szavát, a látszatnak él, így házának gyenge az alapja, mint a homok. Ferenc pápa ebből indult ki homíliájában, majd arra kérte a híveket, hogy gondolkozzanak el a bölcsességről és a gyengeségről. Mi adja alapját a mi reményünknek, bizonyosságainknak és életünknek? Kérjük a kegyelmet, hogy mindig meg tudjuk állapítani, hol van a szikla és hol a homok.

Építsünk az Úrra, biztos és erős sziklára

Az Úr kőszikla. Aki az Úrra bízza magát, mindig biztonságban lesz, mert az alap a sziklán nyugszik. Ezt mondja Jézus az evangéliumban. A bölcs emberről beszél, aki a házát sziklára építette, vagyis bízott az Úrban, a komoly dolgokban. Ez a bizalom is nemes anyag, mert életünk biztos, erős alapokon nyugszik – magyarázta a pápa. A bölcs ember a sziklára épít tehát, míg a balga ellenkezőleg, a futóhomokot választja, amit a szél és az eső elhord. A mindennapi életben is így van, hiszen a jó alapok nélküli épületek összeomlanak, csakúgy, mint a személyes életünkben.

A látszattal nem működik a keresztény élet

A mi életünk is lehet ilyen, ha az alapok nem erősek – folytatta a pápa. Jön a vihar – mindannyiunk életében vannak viharok, a pápától a legutolsó emberig, mindenkiében – és aztán nem vagyunk képesek ellenállni. Sokan pedig ezt mondják: Nem, én változtatok az életemen. És azt hiszik, hogy a változás a kozmetikázást jelenti. Ahhoz, hogy változtassunk az életünkön, az alapjait kell megváltoztatni, vagyis oda sziklát kell tenni, aki Jézus. „Szeretném helyreállítani ezt az építményt, ezt az épületet, mert nagyon csúnya és szeretném kicsinosítani, és megerősíteni az alapjait”. De ha újrasminkelem, kitakarítom, nem fog működni, összeomlik. A látszattal a keresztény élet elbukik.

Borgia Szent Ferenc is rádöbbent a múlékony dolgok hiábavalóságára

Csak Jézus jelenti a biztos alapot, a látszat nem segít. Ez a gyóntatószékben is látszik, ahol csak annak az embernek az élete nyugszik a sziklán, tehát hisz Jézusban, mint az üdvösségben, aki magát bűnösnek tartja, gyengének, üdvözítendőnek. Megtérni ahhoz, ami nem omlik össze és nem múlik el: ezt történt Borgia Szent Ferenccel is 1500-ban, amikor udvari lovagként Izabella császárnő holtteste láttán rádöbbent a földi dolgok múlékonyságára és hiábavalóságára. Ekkor az Urat választotta és szent lett. Ferenc pápa ekkor így figyelmeztetett: Nem építhetjük életünket múló dolgokra, a látszatra, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben volna. Menjünk a sziklához, ahol az üdvösségünket találjuk, és mind boldogok leszünk, mindannyian. Advent első hetében gondoljunk arra, hogy milyen alapot választunk az életünknek, hogy szilárd kősziklát vagy hiábavaló homokot, és kérjük az Úr kegyelmét, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt – fohászkodott végül a csütörtök reggeli szentmisén a pápa.

Photogallery

A szentmise képei
05 december 2019, 15:20
Olvasd el mindet >