Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

A kereszt arra tanít, hogy ne féljünk a kudarctól, mert a végén győzünk – Ferenc pápa péntek reggeli homíliája a Szent Márta-házban

Az életben jelen van a kudarc és a győzelem, de nekünk nem kell félnünk a sötét pillanatoktól, mert a kereszt világosságot gyújt, és megmutatja nekünk, hogy Isten győzedelmeskedik a gonosz fölött. Erről beszélt Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, pénteken bemutatott reggeli szentmiséjében a pápa.

Gedő Ágnes/Alessandro di Bussolo – Vatikán

Jézus kudarca világít sötét pillanatainkban

Szemléljük a keresztet, amely egyszerre üzen Jézus kudarcáról és győzelméről. A kereszten elbukik mindaz, amit Jézus élete során tett, és elveszítik a reményt mindazok, akik követték őt. A Szentatya arra buzdított, hogy ne féljünk a kudarc, a bukás jeleként szemlélni a keresztet. Pál erősen fogalmaz, amikor Jézus Krisztus misztériumáról elmélkedik. Azt mondja, hogy Jézus kiüresítette, megalázta önmagát, bűnné lett a végsőkig, magára vette az egész világ bűneit: egy kifacsart elítélt volt. Pál nem fél megmutatni ezt a kudarcot, és ez is megvilágosíthatja kicsit sötét pillanatainkat, a kudarc pillanatait. A kereszt azonban a győzelem jele is nekünk, keresztényeknek – húzta alá a pápa.

Jézus legyőzte az őskígyót

A mai liturgiában olvastuk a Számok könyvéből (Szám 21,4b-9) azt a szakaszt, mely az egyiptomi kivonulás idején leírja a nép zúgolódását, amiért az Úr mérges kígyókat küldött rájuk. Ez az őskígyóra, a sátánra, a nagy vádlóra emlékeztet minket. De aki föltekint a rézkígyóra, az meggyógyul a kígyómarásból, vagyis megmenekül. Ez egy prófécia. Jézus ugyanis bűnné lett és így legyőzte a bűn előidézőjét, legyőzte a kígyót. A sátán örült nagypénteken, annyira boldog volt, hogy nem vette észre a történelem nagy kelepcéjét, amibe aztán beleesett. Ahogy az egyházatyák mondják, a sátán annyira legyőzöttnek, megvertnek látta Jézust, hogy mint egy éhes hal, aki a csali után megy, odament és bekapta a horgot, lenyelte Jézust. De abban a pillanatban lenyelte az istenséget is, mert az volt a csali a horgon. És akkor a sátán örökre elbukik. Nincs ereje. A kereszt abban a pillanatban a győzelem jelévé válik.

Jézus keresztje vonzzon bennünket

A mi győzelmünk Jézus keresztje. Győzelem ellenségünk, a nagy őskígyó, a nagy vádló felett. A kereszten üdvözültünk, azon az úton, amelyet Jézus akart végigjárni a legnagyobb mélységig, de az istenség erejével. Jézus azt mondja Nikodémusnak: amikor fölemelnek engem, mindenkit magamhoz emelek. Jézus fölemeltetik, a sátán pedig elpusztul. Jézus keresztje vonzzon bennünket: nézzük, mert ez ad erőt a továbblépéshez – buzdított a pápa. Az elpusztított őskígyó még mindig ugat, fenyeget, de ahogy az egyházatyák mondták, egy láncra vert kutya. Ne menj közel hozzá, és nem harap meg. De ha te odamész, hogy megsimogasd, mert odavonz magához, mintha egy kiskutya volna, akkor felkészülhetsz, hogy elpusztít téged.

Az életben ott a kudarc és a győzelem

Az életünk a győzedelmes és feltámadt Krisztussal halad előre, aki elküldi a Szentlelket, de ott van a megkötött kutya is, amelyikhez nem szabad közel mennünk, különben megharap minket. Ezt tanítja nekünk a kereszt: az életben ott van a kudarc és a győzelem. El kell tudnunk viselni a kudarcokat, türelemmel viselni a bűneinket is, mert Jézus fizetett értünk. El kell viselnünk őbenne, bocsánatot kérni őbenne, de soha nem szabad hagynunk, hogy elcsábítson ez a láncra vert kutya. Ma álljunk meg otthon 5, 10, 15 percre a feszület előtt, vagy amink van otthon, vagy a rózsafüzér keresztje előtt, és nézzük! Ez a kudarcunk jele, amiért üldöznek, ami elpusztít minket, de egyben a győzelmünk jele is, mert Isten ott győzedelmeskedett – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

14 szeptember 2018, 11:25
Olvasd el mindet >