Mindszenty bíboros, mindig bízott a Gondviselésben, még a Conti-utcai börtönben is   Mindszenty bíboros, mindig bízott a Gondviselésben, még a Conti-utcai börtönben is  

Szentmise Mindszenty bíboros egykori Conti utcai börtöncellájában: Hitből élt és cselekedett

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök június 12-én szombaton szentmisét mutatott be Mindszenty bíboros egykori Conti utcai börtöncellájában. „Ma rajtunk a sor. Összegyűltünk, hogy Mindszenty József bíboros emlékét őrizzük és áldjuk, életpéldájából tanuljunk, keresztény helytállásában kövessük, és fehér vértanúságának színhelyén is imádkozzunk.” – mondta homíliájában Cserháti püspök.

P. Vértesaljai László SJ / Kovács Gergely – Vatikán 

Kovács Gergely, Mindszenty József bíboros boldoggáavatási eljárása viceposztulátorának tudósítása: 

Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek boldoggá avatásáért az ő kelyhével (!) mutatott be szentmisét június 12-én, szombaton Cserháti Ferenc címzetes centuriai püspök, a hitvalló magyar bíboros egykori börtöncellájában. A hamis vádak alapján elítélt bíboros fogva tartásának leghosszabb ideig, 1949-től 1954-ig tartó legkegyetlenebb helyszíne Budapesten, a kommunista államrendőrség egykori hírhedt Conti utcai börtöne volt, mely gondviselés-szerűen átvészelte az elmúlt évtizedeket és eredeti állapotában megmaradt. A Mindszenty Alapítvány kutatásai szerint itt történhetett Pietrelcinai Szent Pio atya legkülönlegesebb, eucharisztikus bilokációja, amikor a bíborost fogvatartói kilenc hónapon át nem engedték misézni. A kapucinus szerzetes ekkor Isten kegyelmi erejével meglátogathatta, elvihette neki a szentmise bemutatásához szükséges anyagokat, a kenyeret és a bort. A cellában a két hitvalló lelkipásztor együtt misézhetett. A bíboros kilenc hónap után 1950. június 15-én, Jézus Szent Szíve ünnepén kapott engedélyt arra, hogy misézhessen szenvedésének és vezeklésének nyomorúságos cellájában. A Jézus Szíve-tisztelet különösen fontos volt a bíboros számára. Eszményképe volt a Jézus Szíve szerint való papság.

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros mellett további számos magyar vértanú és hitvalló raboskodott ebben, az akkori Magyarország legkegyetlenebb börtönében. Ezért a bíboros folyamatban lévő szenttéavatási eljárásának aktora, a Mindszenty Alapítvány, hosszú évek óta tart itt vezetett sétákat, imaalkalmakat, koncerteket és most először szentmisét is. Egy-egy alkalommal 120 ember juthat be ennek az egyébként elzárt és szigorúan őrzött rendőrségi objektumnak a területére. Mindszenty bíboros Emlékirataiban „Az én fegyházamnak” nevezi ezt a börtönt, mert Isten-kapcsolatának és ezzel együtt szentté válásának kiváltságos helyszínévé lettek ezek a cellák, folyosók, a mindig imádságra használt sétálóudvar és a sötét kazamaták. Két-háromórás szentmiséit naponta többször is bemutatta szeretett Egyházáért és hazájáért.

„Ma rajtunk a sor. Összegyűltünk, hogy Mindszenty József bíboros emlékét őrizzük és áldjuk, életpéldájából tanuljunk, keresztény helytállásában kövessük, és fehér vértanúságának színhelyén is imádkozzunk.” – fogalmazott szentbeszédében Cserháti Ferenc püspök. A Mindszenty-tisztelő hívek és közösségek az égi közbenjárását is kérik, hogy egy csodás imameghallgatás szolgálja mielőbbi boldoggá avatását.

Kovács Gergely, Magyarországi Mindszenty Alapítvány

17 június 2021, 21:57