Közel-Kelet katolikus patriárkái  Közel-Kelet katolikus patriárkái  

Közel-keleti katolikus pátriárkák kezdeményezése: „Béke napja a Közel-Keletért”

Immár 130 éve, hogy XIII. Leó pápa 1891-ben közzétette az új korszakot nyitó „Rerum novarum” szociális enciklikáját, hogy most annak az új kezdeményezésnek a háttereként működjön, melyet a Közel-keleti katolikus pátriárkák „Igazságosság és Béke” püspöki bizottsága indított útjára. Ennek jegyében mostantól fogva évente megtartják azt az ünnepi szentmisét, melyet a Közel-Kelet békéjéért ajánlanak fel. Idén a békenap június 27-ére, vasárnapra esik és így a térség összes országában mély imaközösség kapcsolja egybe Közel-Kelet katolikus híveit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Közel-keleti kezdeményezés közelebbi összefüggése a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József év, mely egyúttal megemlékezik arról az évfordulóról is, hogy 150 évvel ezelőtt hirdették meg Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét az egyetemes egyház pártfogójának. Ezek a történelmi összefüggések kínálják annak a lehetőségét, hogy Közel-Keletet a térség katolikus pátriárkái felajánlják a Szent Családnak. Ezeket a szándékokat együttesen ünneplik azon a szentmisén, melyet a názáreti Angyali Üdvözlet bazilikában tartanak június 27-én vasárnap délelőtt tíz órakor, a szentföldi elöljárók részvételével. Az ünnepi szertartás során megáldják azt a Szent Család ikont, melyet ez alkalomra festettek és foglaltak intarziás keretbe és amelybe egyúttal elhelyezik a názáreti Angyali Üdvözlet bazilika ereklyéit. A názáreti Szent Családot ábrázoló ikont a Szent József templom oltára fölé helyezik majd, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Jézus nevelőatyjának a háza állott és ami – ugyancsak a hagyomány szerint a középkorban hajóval, Dalmácia érintésével végül Lorétóba érkezett, ahol a gótikus kor végén gyönyörű bazilikát emeltek a tiszteletére. Az új názáreti Szent Család ikon a felszentelése után zarándokútra indul, először Libanonba, majd a térség országait bejárva Rómába érkezik. Itt december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás napján ünnepi szentmisén köszöntik, majd visszatér a Szentföldre és a názáreti Szent József templomban marad állandó jelleggel.

Minden család váljon családi egyházzá és a szentség iskolájává

A szervezők azzal számolnak, hogy Ferenc pápa apostoli áldását küldi „Kelet békéjének a napjára”. Pierbattista Pizzaballa érsek, Jeruzsálem latin pátriárkája az esemény jelentőségét így foglalta össze: „Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy vegyünk részt személyes jelenlétünkkel, de ha ez nem lehetséges, akkor maradjunk együtt az imádság közösségében. Könyörögjünk együtt Isten irgalmasságáért és békéjéért a Közel-Keleten, ahol a kereszténység egykor megszületett és még is ma élő valóság minden szenvedése ellenére”. Miközben az egész Közel-Keletet felajánlják a Szent Családnak, az Úr Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária és Szent József közbenjárását kérik a lakosság védelmére, a Közel-Keletet sújtó politikai és gazdasági válságok és annak következményei közepette”. Éppen ezért az emberi életeket, a földeket, a félelmeket és reményeket, a fiatalokat és a családokat a Szent Családra bízzák, hogy minden család váljon családi egyházzá és a szentség iskolájává”. Az egész kezdeményezés célkitűzése, hogy a térségbe visszatérjen a béke és a stabilitás, és hogy a Közel-Kelet lakói egyenlő jogokkal és kötelességekkel élhessenek, szabad és méltó életet élvezhessenek, függetlenül vallási hovatartozásuktól és nemzeti identitásuktól”.

15 június 2021, 20:51