2020.09.04 Festa della Santa Madre Teresa di Calcutta a Sapa, Albania 2020.09.04 Festa della Santa Madre Teresa di Calcutta a Sapa, Albania 

Isten ölelésével bárki embertárs felé – Teréz anyára emlékezve

Még életében megkapta, valójában az egész emberiségtől, a Teréz anya címet. Egy olyan korban, amikor az anyaságnak egyre kevesebb a becsülete, éppen egy gyermektelen nő kapja meg ezt a címet, ami oly erős, hogy a legnagyobb egyházi elismerés, a szenttéavatás sem írta később fölül. Hivatalosan Kalkuttai Szent Teréz a neve, de ha szívünkből szólunk, akkor Teréz anyát mondunk, hiszen természetes és könnyű pusztán csak azt mondani: Teréz anya. Ebben a szóban benne van egy elárvult világ kapaszkodása is. Ám, Istennek legyen hála, hiába is devalválják az „anya” szót, az anyaság valójában örök, erős és elpusztíthatatlan. Erős anya vigyázza, az Isten Anyja, Szűz Mária!

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Nyolc éve annak, hogy a tekintélyében már erősen megcsappant és így anyátlanná is vált ENSZ, az  Egyesült Nemzetek Szervezete 2012. december 17-én, Karácsony előtt pár nappal szeptember 5-ét, vagyis a mai napot a Karitász Nemzetközi Napjává tette. Azért, mert Teréz anya e napon halt meg, 1997. szeptember 5-én. Az a Caritas latin szó pontos fordítása az újszövetségi Agapé kifejezésnek. Bár a szó maga létezett, de a görögül beszélő apostoli egyház töltötte meg tartalommal, amiről maga Jézus is szólt, amikor a főtanács egyik tagja, Nikodémus, éjnek idején felkereste. A Szentlélekben való újjászületést ajánlja neki, majd hozzáteszi, valójában az egész Kinyilatkoztatás egyik legfontosabb szavát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Úgy szerette! Hogyan? Hát agapésan! Görögül é-ga-pé-szen. Az agapé, a karitász módján. A kereszten egyedül, jobbról-balról latrok társaságában, egyedül csak az Anya alant álló szeretetének az ölelésében.

Az agapé nem filantrópia. Több és más!

Ez az agapé nem filantrópia! Arra képes az ember. A filiára, mert erre futja az erőnkből, képesek vagyunk. Erre Péter is képes lett volna, amikor föltámadása után Jézus maga faggatja Pétert szeretete képességéről. S az Úr - a maga jóságában - elfogadja ezt a péteri filiát, mint kiindulási pontot, hogy aztán elvezesse ezt az elporló Sziklát a saját szintjére, ami a kereszténység mértékadó és új parancsa: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13.28). Ez a Jézus által megélt, nekünk bemutatott és számunkra alternatíva nélkül követendő út az agapé. A Caritas!

A karitász-agapéhoz Jézus kell, Szentlelkével és kettejük Atyjával

Ahogy Teréz anya Kalkuttában lehajolt és ölbe vette a páriákat. A kaszton kívülieket. Ez a lehajlás csak filantrópia szintjén nem megy. Jézus kell hozzá, Szentlelkével és kettejük Atyjával. Ez soha nem hőstörténet. Teréz anya is majdnem beleroppant. Halála után tették közzé élete végének sötét napjait, amikor a szomjazó Urával együtt kérdezte: Miért hagytál el engem?

Bár a kétség marcangolta, de minden nap, az utolsóig Forrásra járt és amíg tudott fizikailag, lehajolt az elesettekhez. Ez a karitász, ez az agapé. Jézus szeretete. Jézus Maga…!                             

                 

             

05 szeptember 2020, 16:06