2019.07.08. Capitolo generale delle Suore del Ordine del San Basiglio Magno. Liturgia per apertura 2019.07.08. Capitolo generale delle Suore del Ordine del San Basiglio Magno. Liturgia per apertura 

Az olasz Laura nővér, aki megbocsátott sátánista gyilkosainak

Húsz évvel ezelőtt sátánista rituálé áldozata lett a Kereszt Leányai Kongregáció nővére. Folyamatban van boldoggá avatási eljárása.

Vertse Márta - Vatikán

2000. június 6-án a lombardiai kisváros, Chiavenna lakosságát megdöbbentette a hír: Maria Laura Mainetti nővért, a Kereszt Leányai Kongregáció szerzetesnőjét kegyetlenül meggyilkolták. Az apáca holttestére egy természetjáró úthoz vezető elhagyatott ösvény elején bukkantak rá. A nyomozás során kiderült, hogy egy sátáni riutálé végén három, a bűntény elkövetése idején kiskorú lány végzett vele több mint 18 késszúrással. Laura nővér „Itt vagyok! Uram, bocsáss meg nekik!” felkiáltással adta vissza lelkét Teremtőjének. 

Laura nővér ragyogó tanúságtétele

A halál pillanatában kiejtett szavai arra késztették a nyomozást vezető ügyészt, hogy a vizsgálati dossziénak a „Fénysugár” nevet adja. Ragyogó fénysugár volt ugyanis Laura nővér tanúságtétele, erősebb, mint a gonosz sötétsége. A három lány, akik időközben letöltötték büntetésüket, értetlenül állt a megbocsátás előtt, amely egyben új kiindulási pontott jelentett további életükhöz. Húsz év elteltével Isten Szolgálója, Maria Laura Mainetti nővér emlékezete, akinek folyamatban van boldoggá avatási eljárása, egyre élőbb Chiavenna városka közösségében, a Como-i egyházmegyében. Június 6-án este hat órakor Oscar Cantoni, Como püspöke szentmisét mutatott be a halál évfordulóján, június 7-én pedig szülővárosában, Lecco-ban emlékeztek meg szentmisén a gyilkosainak megbocsátó nővérről. 

Élete megtört kenyér volt a többiek számára

Cantoni püspök Maria Laura nővérről nyilatkozva megállapította, hogy a szerzetesnőt  Isten egész népe tiszteli, minden életkor képviselői. Áldozata egy olyan élet végét jelentette, amelyet teljes egészében megtört kenyérként ajánlott fel a világnak, mint ahogy Jézus, szeretett Jegyese tette. „Fohászkodunk Maria Laura nővér segítségéért, abban a biztos reményben, hogy az egyház hamarosan a boldogok, az Úr barátai közé iktatja”- mondta Como főpásztora. Az egyházmegyében számos kezdeményezés viseli a nővér nevét, mint például a chiavennai segélyközpont, továbbá különféle oktatási szervezetek. „Maria Laura nővér a ’kilépő egyház’ képviselője volt” – állapították meg rendtársukról a Kereszt Leányai Kongregáció szerzetesnői. Azon az estén nem habozott, hogy kilépjen a rendházból, válaszként egy fiatal lány segélykérésére.

Egész életét a teljes önátadás jellemezte

Ez a segélykérés volt az ő halálos kelepcéje: becsapták és feláldozták a sátánnak. De ő a sötétség éjszakáját a hit ragyogó tanúságtételévé változtatta. Életcélja az volt, hogy valami szépet tegyen mások számára. A teljes önátadás jellemezte, különféle módokon – tanúsítják Laura nővérről a kongregáció tagjai. Néhány hónappal halála előtt így írt: „Mindig készen kell állnunk, hogy segítsünk másoknak, egészen odáig menően, hogy életünket adjuk, mint ahogy Jézus tette ezt.” Különösen megértő volt a fiatalokkal szemben. Egyik írásában olvashatjuk: „a fiatalok szegények, mert gyakran irányt veszítettek, gyökértelenek, befolyásolják őket, elfojtják egy élet ki nem mondott kiáltását. Sürgető szükségességét érzem, hogy elkísérjem őket és segítséget kérjek Jézustól, mert nincsenek vonatkozási pontjaik”.

Laura nővér tisztelete elterjedt az egész egyházmegyében

Maria Laura nővér halálának a helyén egy gránit keresztet emeltek, amelyen a következő evangéliumi szavak állnak: „Ha a búzaszem nem hal el, nem hoz termést”.

2019-ben Laura nővér holttestét a temetőből a Szent Lőrinc káptalani templom   oldalkápolnájába vitték át. A mellvéden elhelyezett naplóban egy év alatt 1500 beírást gyűjtöttek össze: gyermekek, nagyszülők, szülők, ifjúsági csoportok, iskolák, kórusok, közösségek imakérései, gondolatai tanúskodnak Isten Szolgálója, Maria Laura Mainetti nővér tiszteletének terjedéséről.

08 június 2020, 14:29