2018.10.18 Bambini nelle Filippine recitano il rosario come parte della campagna Un milione di bambini recita il rosario dell'Aiuto della Chiesa che Soffre. 2018.10.18 Bambini nelle Filippine recitano il rosario come parte della campagna Un milione di bambini recita il rosario dell'Aiuto della Chiesa che Soffre. 

Egymillió gyermek rózsafüzér imája, ahogy azt egykor Pio atya kérte

Október 18-án, Szent Lukács, az evangéliumi Jézus-gyermekségtörténet szerzője liturgikus emléknapján a Szükséget Szenvedő Egyház pápai segélyszervezet kezdeményezésére a világ több mint 80 országában egymillió gyermek imádkozta a rózsafüzért az egységért és békéért felajánlva azt. Idén különleges szándékként a gyermekek felajánlották imáikat a hitük miatt megölt papokért, akik idén már legalább tizenheten vannak. Ebbe a földet átölelő és égig érő hatalmas imaláncba Ferenc pápa is bekapcsolódott, hisz pénteki Twitter-üzenete így szólt: „Kedves gyerekek, miközben a szent rózsafüzért imádkozzátok az egységért és a békéért, vegyétek figyelembe, hogy a rózsafüzér szemek egyikében én is veletek vagyok!”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Portugáliát elkerülte a II. Világháború pusztítása

„Tekintettel rátok, megoltalmazom hazátokat a következő világháborútól” – hangzott a Szűzanya üzenete a három fatimai pásztorgyermekhez és valóban így történt: Portugáliát elkerülte a II. Világháború pusztítása, főként a portugál nép imádsága és áldozatvállalása következtében, melyet a kis látnokok kérésére vállaltak magukra.

A forrás: Caracasi gyerekek rózsafüzér imája egy kegyfülke előtt 2005-ben  

Ebben a lelkületben folytatódott pénteken az immár világméretű ima, melyet a Szükséget Szenvedő Egyház pápai segélyszervezet kezdeményezett idén is, aminek következtében gyermekek százezrei fogtak össze Kameruntól a Fülöp-szigetekig, Paraguaytól Új Guineáig, hogy Isten nevének segítségül hívásával egyre inkább eltávolítsák a világtól a megosztottság szellemét. „Egy millió gyermek imádkozza a rózsafüzért az egységért és a békéért” – hangzik a kezdeményezés mottója, melynek gyökere egy látszólag jelentéktelen esemény. 2005-ben, éppen a mai konfliktusok legfájdalmasabb példáját felmutató latin-amerikai Venezuela Caracas fővárosában gyermekek egy csoportja imádkozta a rózsafüzért egy utcai nyitott fogadalmi kegyfülke előtt. A velük imádkozó asszonyokra oly erős hatást gyakorolt a kicsik imája, hogy ők megérezték a Szűzanya jelenlétét. Egyiküknek eszébe jutott Pietrelcinai Szent Pio atya prófétai mondata: „Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik”. 

Lukács evangélista személyesen ismerte a Szent Szüzet

A gyermekima eseményének a híre eljutott a segélyszervezet vezetőihez is, akik pontosan tudják, hogy adományaik éltető ereje, mind a gyűjtésben, mind a szétosztásban, az állhatatos ima. Megfontolták a döntést és a gyerekek imájának az erejéhez folyamodtak, majd ehhez választották meg az imanap időpontját és jelölték ki október 18-ára, Szent Lukács emléknapjára. Ő az a kívülről jött apostol-tanítvány, aki Máté mellett hűségesen elmondja Jézus gyermekségének a történetét, melynek eseményeit az örvendetes rózsafüzér titkai csokorba fonva lelki szemeink elé állítanak. Szilárd egyházi hagyomány vallja, hogy Lukács személyesen ismerte a Szent Szüzet, „aki pedig szívébe véste a pásztorok szavait és el-elgondolkodott rajtuk” (Lk 2,19).   

Szent Lukács napja és Ferenc pápa októberi missziós hónapja egymást erősítik   

Az idei év konkrét kezdeményezése Mauro Piacenza bíborostól, a Szükséget Szenvedő Egyház pápai segélyszervezet elnökétől ered, aki Nagyboldogasszony ünnepén közzétett üzenetében összekapcsolta a gyermekek rózsafüzér imádságát Ferenc pápa szándékával, aki 2019 október havát missziós hónapnak hirdette meg. Piacenza bíboros így ír: „A gyermekek imája fellelkesíti az Egyház szívét és missziós szeretettel tölti el”. Megindult a szülők, nagyszülők, papok, szerzetesek, katekéták, hitoktatók mozgósítása, hogy álljanak a gyermekek mellé, segítsék őket a kezdeményezés befogadásában, majd tőlük tanulják meg az imának azt a mélységét, amire leginkább Jézus kedveltjei képesek. A bíboros azt is kérte az üzenetében, hogy a gyermekek rózsafüzér imája ne korlátozódjék csak az október 18-i napra, hanem ölelje át az egész évet. A kicsik különösen képesek arra, hogy Isten szívével érezzenek és imádkozzanak. Ennek az ereje megérinti a szülőket, melyről oly sok tanúságtételt lehet hallani éppen tőlük. Manapság egyre többször a gyermekek sokszor ösztönös hite és imája indítja el szüleiket az Isten-keresés útján: „A gyermekek animátorait megérinti az a kegyelem, mely a kicsik imájából árad és teszi őket mind elkötelezettebbé a rózsafüzér rendszeres, naponkénti imájában” – emlékeztet Piacenza bíboros üzenete.

Tavaly Asia Bibi kiszabadításáért fohászkodtak a gyerekek: 13 nappal később felmentették                              

A konkrét készület jegyében a pápai segélyszerv idén 29 nyelven jelentetett meg egy eligazító kiadványt, mely az imákon és azok értelmezésén túl egy olyan szertartást is tartalmaz, mely által a gyermekek, családjaikkal együtt a Szűzanyának ajánlják fel magukat. Az elmúlt év konkrét kezdeményezése a nyolc éve ártatlanul börtönben szenvedő katolikus Asia Bibi kiszabadításáért fohászkodott és mint tudjuk, nem hiába, mert a gyermek imanap után 13 nappal később ítéletet hirdettek:  „A pakisztáni legfelsőbb bíróság október 31-én fölmentette Asia Bibit. Az ötgyermekes keresztény asszonyt 2010-ben istenkáromlásért halálra ítélték, azóta börtönben volt”. Az idei kezdeményezés az ebben ez évben megölt katolikus papok – legalább 17 ilyen vértanúságot ismerünk – tanúságtételéért ad hálát, továbbá a máig túszul ejtett papok szabadon bocsátásáért könyörög, köztük Pier Luigi Maccalli atyáért, akit múlt év szeptember 17-én Nigerben raboltak el.

Két Pio atya és a gyerekek imája

Ez az imádságra nevelő és az imádkozást megszerettető kezdeményezés egyúttal tudatosítja a keresztségben kapott közös hivatást, ahogy azt a fatimai gyermek-látnokok későbbi életében pontosan lehet látni. Ez az eredeti fatimai gyermek-karizma különös módon kapcsolódik Pio atya (1887-1968) lelki gyermekeihez, köztük is sajátságos módon Tiszteletreméltó Dellepiane Pio atya (1904-1976) minimita szerzetespaphoz. Ő egyike volt azon bűnbánó lelkeknek, akik San Giovanni Rotondóba zarándokoltak és a Pio atyánál elvégzett szentgyónásuk során tapasztalt kegyelem megváltoztatta az életüket. Így született meg a Szűzanya „Fehér Serege” egyházi társulat, mely sajátos missziós célkitűzésként a gyermekek imára nevelését és Istennek történő felajánlásukat tekintették.

A fehér szín a szív tisztaságára és az ártatlanságra utal

Hogy miért fehér sereg? Először is Pietrelcinói Pio atya hívta előszeretettel a rózsafüzért így: „la mia arma, az én fegyverem”. A fehér szín pedig a szív tisztaságára és az ártatlanságra utal. Itt lép be a gyermek-ima történet világába egy harmadik pap, Andrea D’Asciano, aki Pio atya halálakor 1968. szeptember 24-én ott virrasztott a stigmatizált szent holtteste mellett, együtt azzal a másik Pio atyával, akit még nem ismert. Az akkor 33 éves Andrea atya, korai árva számára a pietrelcinai Pio mintegy kijelölte árvaságának későbbi gyámolát, mert mint megtudta, az a másik Dellepiane-i Pio, vagyis neve után a síkságokról való, egészen mást jelentett. Róla mondta Szent Pio atya: „Dehogyis síkságról való, ő a csúcsok Pio atyja, Padre Pio delle Vette”.

Lépésről lépésre vezet az Isten

Négy évvel később, 1972-ben ez a „hegycsúcsos” Pio atya és a padre Andrea együtt utaztak Fatimába és miséztek a gyermek látnokok sírja fölött. Következő év február 11-én, a lourdes-i jelenések emléknapján  Andrea atya a kalábriai Tarantóban megalapította az első Fehér Sereg közösséget imádkozó kicsi gyerekekből, amit aztán több hasonló alapítás követett. Így adódott, hogy Pietrelcinai Pio atya álmát az egymillió imádkozó gyerekről egy másik Pio atya közbenjárására egy harmadik pap kezdeményezte, azzal a természetes benső bizonyossággal, hogy a „papok egyik legfőbb feladata, hogy a gyermekeket megtanítsák imádkozni”. Mindezt a sürgető feladatot Szent Pio atya szellemében teszik, aki többször is hangoztatta életében, hogy a „gyermekek üdvözítik majd a világot”.

Ahogy a Mester, a gyermekek barátja mondta

Mindez csak következmény! Lourdes, Fatima, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Taranto és Caracas előtt ott van Názáret, ott van Betlehem és Jeruzsálem a mi Urunk Jézus Krisztussal. Ő pedig máig szól nekünk, miként a régebbieknek is mondatott: „Bizony mondom nektek: ha meg nem változtok és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be”. (Mt 18,3).   

19 október 2019, 20:05