2019.05.28 Card Mindszenty a Passaic, New Jersey, USA 1974 2019.05.28 Card Mindszenty a Passaic, New Jersey, USA 1974 

Mindszenty József bíboros 1974-es lelkipásztori látogatása az USA-ban

Mindszenty bíboros harmadik amerikai útjának előzményeiről, az ottani eseményekről, valamint a magyar közösségre gyakorolt hatásáról végzett kutatást Dudás Róbert Gyula, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatója. Az idei Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatával második helyezést ért el.

Somogyi Viktória - Vatikán

Néhány  héttel  azután,  hogy 1974.  május  6-án,  alig  egy  évvel halála előtt,  Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros megérkezett az USA-ba, egy San Francisco-i újságban,  a  Monitorban,  újságcikk  jelent  meg  Mindszentyről,  bemutatva  életét,  helyzetét: "Ispen hozott József Mindszenty" címmel.  Az  írás címét  magyarul  próbálták  kiszedni,  s  ott  szerepelt  ez  a  helyesírási  hiba.  A  bíboros,  miután megmutatták  neki  az  újságot,  a  következőket  mondta:  „Nem  baj,  kérem,  a  magyarok  úgyis  tudják, hogy  Istenről  van  szó,  az  amerikaiak  meg  nem  tudnak  magyarul,  így  hát  azt  se  tudják,  hogy  ott sajtóhiba van.” Ezzel a történettel kezdi Dudás Róbert Gyula OTDK dolgozatát. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatójával Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros harmadik amerikai útjáról beszélgettünk.

 1974-ben ötvenöt napot töltött az Amerikai Egyesült Államokban

Mindszenty József bíboros, az esztergomi érseki funkciójától megfosztott, emigrációba kényszerített, 82 éves főpap 1974-ben  ötvenöt napot töltött az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a harmadik észak-amerikai útja volt, s ez tekinthető az összes közül a leginkább nagy hatásúnak. Számos amerikai televízió és rádió is foglalkozott nyilatkozataival, amelyeket a 11 általa tartott sajtótájékoztatón adott. Amerikában több iskolát, illetve intézményt neveztek el róla, a Niagara-i és a Dallas-i állami egyetem díszdoktorrá avatta.

Négy amerikai út

Mindszenty hercegprímás összesen négy alkalommal tett látogatást az USA-ban (illetve Kanadában). Az első útja 1947. június 18.  –  július 11. között zajlott le, ezt később  –  jelentősen kiforgatva  – az ellene zajlott perben is felhasználták. Hosszú  rabsága,  illetve  belső  száműzetése  után  1973.  szeptember  18.  –  október  3.  között  tett  lelkipásztori  utat  Észak-Amerikában. Ennek fő célja ekkor is Kanada volt, de ezen az úton szentelte fel az újraépített New Brunswick, NJ-i Szent László templomot. A harmadik út 1974. május 6. és június 29.  között zajlott le, s kizárólag az Egyesült Államokra korlátozódott. Utolsó  alkalom,  amikor  –  nem  hivatalos  program  keretében  –  az  USA-ban  járt,  az  ausztráliai  és  új-zélandi  látogatását követően, a hazautazás keretében 1974. december 19.  –  december 23. között megállt Hawaii-n, San Francisco  (Kalifornia)-ban, illetve átszállt New York, NY-ban.

Interjú Dudás Gyula Róberttel Mindszenty bíboros 3. amerikai útjáról
08 augusztus 2019, 15:45